Veckans AdWords tips


Tips: Experimentera med budnivåerna

AdWords experiment

Funktionen experiment i AdWords, låter dig testa hur ändringar i ditt konto kan inverka på resultaten genom att en andel av annonserna visas med de justerade inställningar du satt. Genom att starta ett experiment kan du få svar på frågor som hur en ökad budnivå inverkar på resultaten, eller vad ett annat budskap i annonserna har för påverkan. Du kan experimentera med budnivå, sökord, annonstexter och annonsgrupper, liksom placeringar.
Det här inlägget kommer fokusera på justering av budnivån.
Ett experiment möjliggör att utvärdera vilka inställningar som fungerar bäst för att nå målsättningen med annonseringen. Vanliga mål kan vara att förbättra ROI eller kvaliteten på annonserna, såväl som att få fler klick, visningar eller omvandlingar.


Så startar du ett experiment

Du bestämmer hur stor andel av de auktioner dina annonser deltar i, som den nya inställningen ska gälla för. I förhållande till den andel av auktionerna du valt ska vara gällande för experimentet, kommer annonserna med ändrade inställningar att visas slumpmässigt vid sökningar.


Gå in på den kampanj som innehåller det sökord du vill ändra budnivå för och klicka på inställningar. Scrolla ner och klicka på Experiment –> Experiment inställningar. Du får då upp rutan här nedan där du kan namnge experimentet och ange hur stor andel av annonsaukionerna som ska beröras av den förändrade inställningen. I exempelbilden, är fördelningen satt till 50 / 50. Om du vill kan du också ställa in start- och slutdatum, innan du klickar på Spara –> Starta experiment.


adwordsexperiment namnge

adwordsexperiment starta


Efter dessa steg, går du in på sökordsfliken och klickar på
Segmentera –>Experiment
. Budnivån ändras sedan procentuellt genom att klicka på budet för det sökord du vill ändra bud för i experimentraden.


adwordsexperiment segmentera


adwordsexperiment-aktiv


adwordsexperiment bud


Att starta ett experiment kostar i sig inget, men du kommer behöva betala för kostnaderna förknippade med visningar av annonser vars sökord har en förhöjd budnivå.


Så utvärderar du experimentet

När experimentet varit aktivt ett tag, kan du utvärdera hur inställningarna i experimentet inverkat på resultaten. För att granska experiment för sökord, går du till sökordsfliken och klickar på Segmentera → Experiment. Du kan sedan granska experimentets resultat intill de för ordinarie inställningarna i tabellen med nyckeltal. Experiment kan ha en negativ inverkan på Quality score då det inte går att veta i förväg hur resultaten kommer påverkas av de nya inställningarna. Ett experiment är emellertid ett utmärkt sätt att komma fram till hur Quality score kan förbättras i förlängningen. Du kan när som helst välja att avbryta experimentet, eller att använda de nya inställningarna för samtliga berörda annonser.


Lycka till med experimenterandet!


Tips: 4 riktlinjer när du skapar AdWords annonser

För att skapa så hög relevans som möjligt, finns ett antal riktlinjer att strukturera efter när du komponerar AdWords annonser. Nedan listas 4 punkter som är mycket betydande för att annonsen ska få ett bra kvalitetsresultat.


1.) Varje enskild annonsgrupp bör innehålla ett sökord i lämpliga matchningstyper. Olika sökord bör inte blandas inom samma annonsgrupp då detta sänker annonsernas relevans och därmed även kvalitetsresultatet. För enkel navigering inom kampanjen, namnges annonsgruppen efter sökordet kopplat till den.


2.) Det är bra att skapa tre annonser, som skiljer sig lite åt, per annonsgrupp. På så vis kan man utvärdera vilket budskap som fungerar bäst. Som standard visar även AdWords automatiskt den bäst presterande annonsen mer frekvent.


3.) För att annonserna ska bedömas vara relevanta och få ett högt kvalitetsresultat, bör de innehålla annonsgruppens sökord i rubriken, samt i visnings URL:en.


4.) Annonserna ska vara kopplade till en landningssida som är relevant för aktuellt sökord, gärna där sökordet står skrivet. Annonstexten bör matchas mot relevant textinnehåll på landningssida, det vill säga att annonstexten är ett utdrag ur ett textavsnitt på landningssidan.


Lycka till med dina AdWords annonser!