SEO


Vi kan sökmotorsoptimering!

seo logo
Vill ni synas och ranka bättre på Google och andra sökmotorer? Då är det värt att se över SEO-strategin och kontrollera att webbplatsen är optimerad från ett tekniskt perspektiv. Vi kan hjälpa er på flera olika sätt!


1. SEO-analys och åtgärdsförslag

Vi kan göra en grundläggande SEO-analys av er webbplats och komma med konkreta förslag på åtgärder, som kan öka er ranking på sökmotorer. Vi kan ta reda på vilka sökord som är mest relevanta för er verksamhet och vilka positioner de har.


2. Sökmotorsoptimering

Vi optimerar er hemsida baserat på de förbättrings- och åtgärdsförslag som presenteras vid SEO-analysen. Vi utför både tekniska- och strategiska åtgärder kopplade till textinnehållet på hemsidan. Hur omfattande arbetet blir beror på SEO-analysen.


Vi kan även hjälpa er att skapa ett konto i Google Search Console (gamla Webmaster Tools).


Kontakta oss för en passande lösning!

    Namn | Name*

    Epost | Email*

    Er hemsida*

    Meddelande | Message*