Om AdWords


6 fördelar med AdWords jämfört med traditionella marknadsföringskanaler

Fördelarna med Google AdWords, jämfört med traditionell marknadsföring är många.
Här listar vi 6 av dessa och förklarar dem mer ingående.


1. Var med och konkurrera

konkurrera adwords fördelarFler och fler, inklusive dina konkurrenter, upptäcker de många fördelarna med AdWords-annonsering. Genom att själv använda sig av AdWords, lyfter du fram din verksamhet gentemot konkurrenternas för potentiella kunder. Här har du chansen att synas och framhålla det som gör dig unik, helt på dina egna villkor.


2. Anpassningsbar budget

anpassningsbar budgetDu beslutar själv hur mycket du vill lägga på marknadsföringen och har full kontroll över hur budgeten spenderas. Du bestämmer också hur mycket du är beredd att betala per klick på dina annonser. Detta innebär att det är enkelt att anpassa spenderingen utefter din målsättning med marknadsföringen.


3. Mätbara resultat

matbara resultatMed AdWords är det enkelt att mäta och följa upp resultaten då statistik är lätt att överblicka. Det är bland annat möjligt att se vilka sökfraser som genererat trafik, hur många som har klickat på en annons i förhållande till hur många som har sett den, hur många som genomfört ett köp eller fullföljt ett annat mål du satt upp med marknadsföringen. Med hjälp av informationen dessa nyckeltal ger dig, kan du optimera dina kampanjer och annonser ytterligare för att nå ännu bättre resultat.


4. Möjlighet att precisera målgrupp

precisera malgruppAdWords erbjuder ingående möjligheter att precisera målgrupp och på så vis nå dem du avser. Det går att definiera ålder, kön, intresseområden, geografisk region med mera. är det enkelt att gardera sig mot onödiga annonsvisningar och kostnader.


5. Betala för klick eller visningar

pay per clickPå söknätverket betalar man endast då någon klickar på ens annons, pay per click (PPC). Du blir därmed inte debiterad för en annons som inte leder till besök på din hemsida. På displaynätverket är det möjligt att antingen betala per klick, eller per tusen visningar, cost per mille (CPM). Det senare är ett användbart alternativ i lägen där trafik till webbplatsen inte är huvudfokus, utan snarare att ditt varumärke ska uppmärksammas.


6. Anpassa annonserna efter önskvärd enhet

anpassa efter enhetI vissa fall är det fördelaktigt att nå potentiella kunder via mobila enheter, därför kan man välja att utforma sina annonser primärt för visning på dessa. Annonserna kan exempelvis inkludera ett telefonnummer som är enkelt att klicka på, liksom adressuppgifter som är tillgängliga utan att hemsidan behöver besökas. Dessa funktioner är smidiga för personer ”i farten”, som snabbt vill ha information. Det går även att höja eller sänka budet för annonsvisning på mobila enheter.


Upptäck vad AdWords kan göra för dig genom att pröva dig fram på egen hand, eller genom att anlita en professionell konsult!


Utökade textannonser – Expanded text ads

Övergång till utökade textannonser

Utökade textannonser är snarlika standardformatet för annonser, men de erbjuder mer utrymme för annonstexten såväl i rubrik, som i beskrivningsfältet. Sammanlagt ges du nästan 50% extra utrymme för annonsering!
Detta ger annonsören ökad kontroll över vad annonsen ska förmedla, vilket optimerar för en högre andel kvalificerade klick.

Vid skapandet av nya annonser, är standardinställningen numera satt till utökade textannonser. Vill du istället skapa ordinarie annonser, går det än så länge bra att växla genom att klicka på länken i översta raden. Från och med den 26 oktober 2016, kommer AdWords inte längre stödja skapande, eller redigering av annonser i standardformat. Redan befintliga annonser i standardformatet, kommer dock att fortsätta fungera. Under övergången, rekommenderar Google att du inväntar godkännande av dina utökade textannonser, innan du pausar standardannonserna.

Nedan listas de 4 primära skillnaderna med det utökade formatet, jämfört med det standardiserade.


1.) Optimerat för visning på mobila enheter

Det utökade formatet är optimerat för visning på mobila enheter, vilket underlättar för annonsören att nå potentiella kunder som inte sitter vid datorn. Vidare innebär detta att du inte behöver välja inställningen för mobila enheter när du skapar annonsen, utan du får automatiskt en förhandsvisning av hur annonsen kommer se ut på såväl mobila enheter, som på dator.


2.) Två rubrikrader med ökat antal tecken

I ordinare annonsformat, ryms 25 tecken i rubrikraden, medan det i utökade textannonser finns två rubrikrader, som vardera rymmer upp till 30 tecken.
Rubrikerna visas intill varandra, åtskilda av ett bindestreck. Hur rubriken ser ut för användaren, beror på storleken på dennes skärm.


3.) Ett beskrivningsfält istället för två rader

I ordinarie annonsformat, finns två beskrivingsrader med ett utrymme för 35 tecken i varje. Utökade textannonser har istället ett sammanslaget fält som rymmer 80 tecken.


4.) Visningsadress baserad på slutgiltig webbadress

AdWords använder automatiskt den slutgiltiga webbadressen när du skapar annonsen, vilket gör att du inte behöver fylla i detta själv. Som tillägg finns två fält du kan välja att använda för att lägga till text som underlättar för användare att se vad annonsen är kopplad till. Om din slutgiltiga webbadress är www.semify.se/kurser/grund/heldag , kommer visningsadressen bli www.semify.se. Som tillägg kan du då välja exempelvis ”kurser” och ”adwords”, så att visningsadressen blir www.semify.se/kurser/adwords.
Texten i fälten, behöver inte nödvändigtvis vara ett utdrag ur landningssidans URL, men bör ha koppling till innehållet på landningssidan.


Såhär ser det ut när du skapar en utökad textannons. Upplägget är mycket snarlikt det för skapandet av standardannonser.

expanded text ads


Lycka till med annonsskapandet och utnyttja de möjligheter som det extra utrymmet ger!


Tips: 4 riktlinjer när du skapar AdWords annonser

För att skapa så hög relevans som möjligt, finns ett antal riktlinjer att strukturera efter när du komponerar AdWords annonser. Nedan listas 4 punkter som är mycket betydande för att annonsen ska få ett bra kvalitetsresultat.


1.) Varje enskild annonsgrupp bör innehålla ett sökord i lämpliga matchningstyper. Olika sökord bör inte blandas inom samma annonsgrupp då detta sänker annonsernas relevans och därmed även kvalitetsresultatet. För enkel navigering inom kampanjen, namnges annonsgruppen efter sökordet kopplat till den.


2.) Det är bra att skapa tre annonser, som skiljer sig lite åt, per annonsgrupp. På så vis kan man utvärdera vilket budskap som fungerar bäst. Som standard visar även AdWords automatiskt den bäst presterande annonsen mer frekvent.


3.) För att annonserna ska bedömas vara relevanta och få ett högt kvalitetsresultat, bör de innehålla annonsgruppens sökord i rubriken, samt i visnings URL:en.


4.) Annonserna ska vara kopplade till en landningssida som är relevant för aktuellt sökord, gärna där sökordet står skrivet. Annonstexten bör matchas mot relevant textinnehåll på landningssida, det vill säga att annonstexten är ett utdrag ur ett textavsnitt på landningssidan.


Lycka till med dina AdWords annonser!