Utökade textannonser – Expanded text ads


Övergång till utökade textannonser

Utökade textannonser är snarlika standardformatet för annonser, men de erbjuder mer utrymme för annonstexten såväl i rubrik, som i beskrivningsfältet. Sammanlagt ges du nästan 50% extra utrymme för annonsering!
Detta ger annonsören ökad kontroll över vad annonsen ska förmedla, vilket optimerar för en högre andel kvalificerade klick.

Vid skapandet av nya annonser, är standardinställningen numera satt till utökade textannonser. Vill du istället skapa ordinarie annonser, går det än så länge bra att växla genom att klicka på länken i översta raden. Från och med den 26 oktober 2016, kommer AdWords inte längre stödja skapande, eller redigering av annonser i standardformat. Redan befintliga annonser i standardformatet, kommer dock att fortsätta fungera. Under övergången, rekommenderar Google att du inväntar godkännande av dina utökade textannonser, innan du pausar standardannonserna.

Nedan listas de 4 primära skillnaderna med det utökade formatet, jämfört med det standardiserade.


1.) Optimerat för visning på mobila enheter

Det utökade formatet är optimerat för visning på mobila enheter, vilket underlättar för annonsören att nå potentiella kunder som inte sitter vid datorn. Vidare innebär detta att du inte behöver välja inställningen för mobila enheter när du skapar annonsen, utan du får automatiskt en förhandsvisning av hur annonsen kommer se ut på såväl mobila enheter, som på dator.


2.) Två rubrikrader med ökat antal tecken

I ordinare annonsformat, ryms 25 tecken i rubrikraden, medan det i utökade textannonser finns två rubrikrader, som vardera rymmer upp till 30 tecken.
Rubrikerna visas intill varandra, åtskilda av ett bindestreck. Hur rubriken ser ut för användaren, beror på storleken på dennes skärm.


3.) Ett beskrivningsfält istället för två rader

I ordinarie annonsformat, finns två beskrivingsrader med ett utrymme för 35 tecken i varje. Utökade textannonser har istället ett sammanslaget fält som rymmer 80 tecken.


4.) Visningsadress baserad på slutgiltig webbadress

AdWords använder automatiskt den slutgiltiga webbadressen när du skapar annonsen, vilket gör att du inte behöver fylla i detta själv. Som tillägg finns två fält du kan välja att använda för att lägga till text som underlättar för användare att se vad annonsen är kopplad till. Om din slutgiltiga webbadress är www.semify.se/kurser/grund/heldag , kommer visningsadressen bli www.semify.se. Som tillägg kan du då välja exempelvis ”kurser” och ”adwords”, så att visningsadressen blir www.semify.se/kurser/adwords.
Texten i fälten, behöver inte nödvändigtvis vara ett utdrag ur landningssidans URL, men bör ha koppling till innehållet på landningssidan.


Såhär ser det ut när du skapar en utökad textannons. Upplägget är mycket snarlikt det för skapandet av standardannonser.

expanded text ads


Lycka till med annonsskapandet och utnyttja de möjligheter som det extra utrymmet ger!