Ina Malmsten


God Jul & Gott Nytt År

Vi på SEMify vill önska våra följare fröjdefulla och härliga juldagar och ett riktigt gott nytt år!

Tack till alla som vi samarbetat med under det gångna året. Vi ser fram emot att vara med och fortsätta utveckla pågående samarbeten, liksom ta oss an nya, spännande uppdrag under 2017!

Allt gott, Robin & Ina.

jultomten


Utökade textannonser – Expanded text ads

Övergång till utökade textannonser

Utökade textannonser är snarlika standardformatet för annonser, men de erbjuder mer utrymme för annonstexten såväl i rubrik, som i beskrivningsfältet. Sammanlagt ges du nästan 50% extra utrymme för annonsering!
Detta ger annonsören ökad kontroll över vad annonsen ska förmedla, vilket optimerar för en högre andel kvalificerade klick.

Vid skapandet av nya annonser, är standardinställningen numera satt till utökade textannonser. Vill du istället skapa ordinarie annonser, går det än så länge bra att växla genom att klicka på länken i översta raden. Från och med den 26 oktober 2016, kommer AdWords inte längre stödja skapande, eller redigering av annonser i standardformat. Redan befintliga annonser i standardformatet, kommer dock att fortsätta fungera. Under övergången, rekommenderar Google att du inväntar godkännande av dina utökade textannonser, innan du pausar standardannonserna.

Nedan listas de 4 primära skillnaderna med det utökade formatet, jämfört med det standardiserade.


1.) Optimerat för visning på mobila enheter

Det utökade formatet är optimerat för visning på mobila enheter, vilket underlättar för annonsören att nå potentiella kunder som inte sitter vid datorn. Vidare innebär detta att du inte behöver välja inställningen för mobila enheter när du skapar annonsen, utan du får automatiskt en förhandsvisning av hur annonsen kommer se ut på såväl mobila enheter, som på dator.


2.) Två rubrikrader med ökat antal tecken

I ordinare annonsformat, ryms 25 tecken i rubrikraden, medan det i utökade textannonser finns två rubrikrader, som vardera rymmer upp till 30 tecken.
Rubrikerna visas intill varandra, åtskilda av ett bindestreck. Hur rubriken ser ut för användaren, beror på storleken på dennes skärm.


3.) Ett beskrivningsfält istället för två rader

I ordinarie annonsformat, finns två beskrivingsrader med ett utrymme för 35 tecken i varje. Utökade textannonser har istället ett sammanslaget fält som rymmer 80 tecken.


4.) Visningsadress baserad på slutgiltig webbadress

AdWords använder automatiskt den slutgiltiga webbadressen när du skapar annonsen, vilket gör att du inte behöver fylla i detta själv. Som tillägg finns två fält du kan välja att använda för att lägga till text som underlättar för användare att se vad annonsen är kopplad till. Om din slutgiltiga webbadress är www.semify.se/kurser/grund/heldag , kommer visningsadressen bli www.semify.se. Som tillägg kan du då välja exempelvis ”kurser” och ”adwords”, så att visningsadressen blir www.semify.se/kurser/adwords.
Texten i fälten, behöver inte nödvändigtvis vara ett utdrag ur landningssidans URL, men bör ha koppling till innehållet på landningssidan.


Såhär ser det ut när du skapar en utökad textannons. Upplägget är mycket snarlikt det för skapandet av standardannonser.

expanded text ads


Lycka till med annonsskapandet och utnyttja de möjligheter som det extra utrymmet ger!


Tips: Experimentera med budnivåerna

AdWords experiment

Funktionen experiment i AdWords, låter dig testa hur ändringar i ditt konto kan inverka på resultaten genom att en andel av annonserna visas med de justerade inställningar du satt. Genom att starta ett experiment kan du få svar på frågor som hur en ökad budnivå inverkar på resultaten, eller vad ett annat budskap i annonserna har för påverkan. Du kan experimentera med budnivå, sökord, annonstexter och annonsgrupper, liksom placeringar.
Det här inlägget kommer fokusera på justering av budnivån.
Ett experiment möjliggör att utvärdera vilka inställningar som fungerar bäst för att nå målsättningen med annonseringen. Vanliga mål kan vara att förbättra ROI eller kvaliteten på annonserna, såväl som att få fler klick, visningar eller omvandlingar.


Så startar du ett experiment

Du bestämmer hur stor andel av de auktioner dina annonser deltar i, som den nya inställningen ska gälla för. I förhållande till den andel av auktionerna du valt ska vara gällande för experimentet, kommer annonserna med ändrade inställningar att visas slumpmässigt vid sökningar.


Gå in på den kampanj som innehåller det sökord du vill ändra budnivå för och klicka på inställningar. Scrolla ner och klicka på Experiment –> Experiment inställningar. Du får då upp rutan här nedan där du kan namnge experimentet och ange hur stor andel av annonsaukionerna som ska beröras av den förändrade inställningen. I exempelbilden, är fördelningen satt till 50 / 50. Om du vill kan du också ställa in start- och slutdatum, innan du klickar på Spara –> Starta experiment.


adwordsexperiment namnge

adwordsexperiment starta


Efter dessa steg, går du in på sökordsfliken och klickar på
Segmentera –>Experiment
. Budnivån ändras sedan procentuellt genom att klicka på budet för det sökord du vill ändra bud för i experimentraden.


adwordsexperiment segmentera


adwordsexperiment-aktiv


adwordsexperiment bud


Att starta ett experiment kostar i sig inget, men du kommer behöva betala för kostnaderna förknippade med visningar av annonser vars sökord har en förhöjd budnivå.


Så utvärderar du experimentet

När experimentet varit aktivt ett tag, kan du utvärdera hur inställningarna i experimentet inverkat på resultaten. För att granska experiment för sökord, går du till sökordsfliken och klickar på Segmentera → Experiment. Du kan sedan granska experimentets resultat intill de för ordinarie inställningarna i tabellen med nyckeltal. Experiment kan ha en negativ inverkan på Quality score då det inte går att veta i förväg hur resultaten kommer påverkas av de nya inställningarna. Ett experiment är emellertid ett utmärkt sätt att komma fram till hur Quality score kan förbättras i förlängningen. Du kan när som helst välja att avbryta experimentet, eller att använda de nya inställningarna för samtliga berörda annonser.


Lycka till med experimenterandet!