Quality score – Kvalitetsresultat.


Vad är Quality score?

Kvalitetsresultatet, Quality score, är en nyckelterm inom AdWords som spelar en betydande roll för annonsens position bland sökresultaten, och kostnaden för denna. Varje sökord har ett kvalitetsresultat på en skala mellan 1-10, där 10/10 är bäst och 1/10 är sämst. Quality score beräknas varje gång en användare gör en sökning som matchar aktuellt sökord. Ett högt kvalitetsresultat innebär att Googles system finner annonsen och dess landningssida högt relevanta för användaren som söker. Ett bra kvalitetsresultat kan i sin tur leda till lägre annonseringskostnad och bättre position bland sökresultaten. För att få ut maximalt av din annonsering och skapa relevanta sökresultat, bör fokus vara att försöka förbättra Quality score.

Exempel:
Någon önskar finna en AdWords konsult i Stockholm. Det ultimata är då att en sökning på just den termen triggar en annons innehållandes en beskrivning av det eftersökta och att annonsen är kopplad till en landningssida där just en AdWords konsult i Stockholm kan anlitas. Ett sådant scenario skulle generera ett högt kvalitetsresultat. Om annonsen istället exempelvis skulle leda till en landningssida med diverse IT-konsulter, skulle det påverka kvalitetsresultatet negativt och annonsen skulle då få sämre position eller så skulle annonsören behöva betala mer för att behålla sin position. Man kan alltså säga att Googles system belönar de annonsörer som gjort ett utförligt arbete på samtliga plan.


Faktorer som påverkar Quality score

Quality score styrs primärt av tre faktorer. Dessa är förväntad klickfrekvens (CTR), annonsens relevans (ad relevance) och hur användarvänlig landningssidan är (landing page experience).
Quality score multiplicerat med max CPC budet är lika med Ad rank, vilken avgör annonsens position och den reella kostnaden per klick, Actual CPC.
Vid varje sökning som triggar din annons beräknas Ad rank utifrån angivet max CPC, relevans i annonsen och på landningssidan samt förväntad klickfrekvens. Sannolikheten att någon klickar på annonsen, det vill säga förväntad klickfrekvens (CTR), påverkar Quality score på så vis att det är mindre sannolikt att den som söker efter en Adwords konsult i Stockholm kommer klicka på en annons som skyltar med enbart ”AdWords” eller ”hjälp med onlinemarknadsföring”.


Så kan du förbättra Quality score

Om ett sökord har lågt Quality score, finns en rad komponenter du bör granska. Primärt bör du se över relevansen för berört sökord i annonstexten och på landningssidan kopplad till annonsen. Sökordet bör förekomma i båda sammanhangen. Max CPC budet spelar också roll, och det kan vara värt att öka budet. Kvalitetsresultatet påverkas även av faktorer såsom hur framgångsrik din annonsering är i de regioner, och på de enheter du riktat dig till.


Så ser du Quality score för varje sökord

Under fliken ”keywords” i ditt konto kan du placera muspekaren över pratbubblan i kolumnen ”status”. Där kan du se Quality score samt betyg för de tre huvudfaktorer som påverkar Quality score. Detta kan ge en indikation på vad som bör förbättras ifall Quality score är lågt.

quality score

quality score

Ifall Quality score inte listas som en egen kolumn kan den läggas till manuellt.
Gå in under fliken ”keywords”. Gå sedan till ”columns”→ modify columns→ attributes. Tryck sedan på ”add Quality score” och slutligen ”apply”.