Tips: Specificera buden med hjälp av Bid adjustments


Vad är Bid adjustments?

Är användare som söker via mobila enheter mer värdefulla för din verksamhet?
Får du av någon anledning fler besökare på eftermiddagarna?
Görs fler sökningar på din produkt i ett specifikt geografiskt område?

Med funktionen Bid adjustments kan bud procentuellt höjas eller sänkas för specifika enheter (devices), platser (locations), tider och dagar (Ad schedule). Justeringarna av bud leder till mer eller mindre frekvent visning av dina annonser, baserat på hur, när och var användare gör en sökning. Det finns även möjligheter att göra bid adjustments på avancerad nivå, men dessa behandlas inte i detta inlägg.


Så justeras Bid adjustments

På kampanjnivå: Gå in under fliken ”settings”, så blir flikar för Locations, Ad schedule och devices synliga. Klicka på fliken där du vill göra en budjustering. Klicka på aktuellt bud i kolumnen ”Bid adj”, välj sedan om budet ska ökas eller minskas och ange sedan justeringen i procent.


bid adjustments

bid adj increase decrease


På kampanjnivå kan buden för enhet, plats och tid/dag justeras.
På annonsgruppsnivå kan buden för enheter ändras. Om en budjustering för mobil enhet görs på både kampanj- och annonsgruppsnivå i en och samma kampanj, kommer budet som angivits på annonsgruppsnivå att gälla, såvida inte budet på kampanjnivå är minus -100%. I det fallet tas inte budet på annonsgruppsnivå i beaktande.

OBS!
Beroende på vilken kampanjtyp det rör sig om och vilken inställning du har satt för denna, är inte alla typer av bid adjustments möjliga att göra.

Exempel
Om kampanjen har automatisk budgivning, är det inte möjligt att justera bud för tider och dagar, Ad scheduling.

Med kampanjinställningen ”Search Network only; standard”, är det enbart möjligt att justera bud för enheter, devices.


Multipla bid adjustments

När flera bid adjustments används i en och samma kampanj multipliceras dessa för att beräkna slutresultatet och hur mycket budet kommer att öka eller minska vid specifika sökningar.

Exempel på kampanj med multipla bid adjustments
Ponera att du har en kampanj med ett max CPC på 10 kr, att den är inställd att visas veckans alla dagar och har Sverige som targeted location. Du bestlutar sedan att justera budet för Stockholm med +10% och -50% för söndagar.
Om en sökning just görs på en söndag i Stockholm blir det nya max CPC 5,5 kr. Detta beräknas enligt följande;

Utgångsbud: 10kr
Bid adjustment för Stockholm (+10% = 0,1): 10 + (10 x 0,1) = 11 kr.
Bid adjustment för söndagar (-50% = -0,5): 11+ (11 x -0,5) = 5,5 kr.
Bud för sökningar i Stockholm på söndagar är alltså lika med 5,5 kr.

Bud för sökningar i Stockholm på lördagar = 11 kr.
Bud för sökningar i andra områden på söndagar: 10+(10 x -0,5) =5 kr.
Bud för sökningar i andra områden än Stockholm på lördagar= 10 kr.

OBS!
Om bid adjustments sätts för till exempel både Sverige och Stockholm, kommer
enbart justeringen för Stockholm att tas i beaktande, eftersom den är mest specifik.

Lycka till med dina bid adjustments!