Max CPC 2


Max CPC (cost per klick) är den maximala summan du är beredd att betala per klick som din annons får.

Är max CPC till exempel satt till 10 kr, kommer kostnaden aldrig att överskida detta bud, förutsatt att du inte har några ”bid adjustments” baserat på enhet, tid eller plats.


Manuell och automatisk budgivning

Du kan välja mellan manuell budgivning (manual bidding) och automatisk budgivning (automatic bidding). Vid manuell budgivning sätts ett max CPC för hela annonsgruppen, men det är också möjligt att buda individuellt på skilda sökord.


automatic max cpc


Vid automatisk budgivning anger du en dagsbudget som Google sedan automatiskt justerar för att du ska få ut så många klick som möjligt inom budgetens ram.


Vad blir kostnaden?

Ett högre bud hjälper generellt annonsen att nå en bättre position då max CPC är en faktor vid beräkningen av Ad rank. Annonsens Quality score multiplicerat med angivet max CPC, är lika med Ad rank. Om max CPC höjs, är det inte säkert att kostnaden per klick ökar. Vad du faktiskt betalar, Actual CPC, styrs av konkurrensen för aktuellt sökord. Om du satt ett max CPC på 10 kr och närmaste konkurrent budat 7 kr, blir din faktiska kostnad per klick 7,1 kr. Mer om Actual CPC här.


Vad är ett lämpligt max CPC?

Det beror förstås på vad du har för budget och målsättning. Det är tillrådligt att starta lågt och successivt öka budet. Om du budar på ett sökord med mycket hög konkurrens, måste också budet vara högt för att annonsen ska få en bra position. Så länge kampanjen går med vinst, kan max CPC och budget ökas.


Testa olika max CPC bud

I AdWords verktyget Experiments, finns en funktion som låter dig testa vilken budsättning som fungerar bäst. I experiments väljer du hur stor andel i procent av dina budgivningar som du vill testa en justering på.


adwords experiments settings


Google kommer sedan att slumpa visningar av dina ordinarie budgivningar och de experimentella varje gång någon gör en sökning som triggar annonsen. Ett experiment hanteras som om en ändring gjorts i ditt konto och du faktureras för den potentiella trafik som det ökade budet medfört. Efter en kortare period kan du granska resultaten av experimentet och se om förändringen genererat vinst jämfört med ordinarie inställning. Utifrån det avgör du om förändringen ska behållas, avslutas eller justeras.


Så här ställer du in experimentet

Under fliken ”keywords” kan du välja ”experiments” under ”segment.


experiments segments


Vidare bestämmer du ett nytt max CPC för andelen du vill utföra experimentet på, genom att öka budet procentuellt:


max cpc experiment


Slutligen har du två max CPC för samma sökord.


experiments control max cpc


2 tankar om “Max CPC

Kommentarer är stängda.