Veckans AdWords begrepp


Return on investment – ROI

Vad är ROI?

Return on investment, ROI, avser förhållandet mellan investerat kapital och återbäring i samband med annonsering, alltså vinsten som genereras. Generellt är ROI av centralt intresse för din verksamhets utveckling då den påvisar avkastningen som AdWords skapat.


Så beräknas ROI

ROI för en kampanj kan estimeras genom att intäkterna som dina annonser gett, subtraheras med de totala kostnaderna och därefter dividera med de totala kostnaderna.

(Intäkter – Kostnad för sålda varor) / Kostnad för sålda varor

Exempel:

Din produkt har en tillverkningskostnad på 500 kr.
Till följd av annonsering på AdWords säljer du sedan 12 exemplar för 1000 kr styck.

Dina kostnader blir då 12 x 500 = 6 000 kr, och de totala intäkterna från försäljningen blir 12 x 1 000 = 12 000 kr. Ponera att kostnaden för annonseringen på AdWords varit 2 000 kr.
Dina sammanlagda kostnader blir då 6 000 + 2 000 = 8 000 kr.

ROI skulle i detta fall bli:

(12 000 – 8 000) / 8 000 = 0,5 = 50%

Din återbäring blir alltså 50% vilket i praktiken innebär att du får tillbaka dina utgifter gånger 1,5. Har du alltså lagt ut 8 000 kr, kommer du få tillbaka 8 000 x 1,5 = 12 000, där 4 000 kr är vinst.


return-on-investment


Mät din avkastning från AdWords

För att kunna beräkna förtjänsten från AdWords måste du mäta hur många av de klick din annons fått som lett vidare till en konvertering, det vill säga ett köp eller annan önskad aktion. I AdWords finns den kostnadsfria funktionen konverteringsspårning, som hjälper dig med detta. Konverteringsspårningen är kopplad till Google Analytics, där du kan mäta andra intressanta nyckeltal.


Display-nätverket

Display-nätverket är en del av Googles nätverk med över en miljon olika webbsidor, mobil-appar, spel och videos där annonsering kan ske i text-, bild- och videoformat.

Ett exempel på annonsering i Display-nätverket, som de flesta stött på, är de korta ”reklam-klipp” som ofta visas innan en YouTube-video spelas upp.
Är du inne på en blogg som handlar om onlinemarknadsföring, kan där visas en annons om konsulttjänster inom Goggle AdWords, vilket är ytterligare ett exempel på annonsering på Display-nätverket. Vid varumärkesbyggande, då du vill sprida kännedom om att din verksamhet finns, kan Display vara en fördelaktig kanal.
För att annonsering på detta nätverk ska vara möjlig, krävs att kampanjinställningen är satt till ”Display Network only”, eller ”Search Network with Display select”.

Annonserna kan antingen matchas automatiskt mot innehållet på sidan, eller placeras manuellt i valda sammanhang. Vid automatisk placering (Automatic placements), avgör Google var dina annonser ska visas utefter innehåll och sökord som lagts till för att matchas mot display-nätverket. Det kallas för Contextual targeting. Om ditt företag säljer resor, kan din annons komma att visas på slumpmässiga resebloggar. Vid manuell placering (Managed placements), väljer du själv var på display-nätverket du vill att annonserna ska synas.
Vidare finns ett flertal andra inställningar (targeting methods), som ytterligare kan användas för att precisera målgrupp. Genom att använda dig av någon eller en kombination av dessa, placeras dina annonser på webbplatser eller andra forum (exempelvis mobil-appar) som är relevanta för din verksamhet. På så sätt når du de som sannolikt är mest intresserade.


Contextual Targeting

Visar dina annonser på sidor med relaterat innehåll. Du kan nå potentiella kunder så fort de är aktiva var som helst på hela Display-nätverket där relevant innehåll för dina annonser finns.


contextual targeting


Placement Targeting

Specificera manuellt var du vill att dina annonser ska visas. Detta kan ge dig bättre kontroll över annonseringen och är fördelaktigt om du redan vet vilka sidor dina kunder besöker. Det går att kombinera Placement targeting med Contextual targeting. Om ditt företag arbetar med onlinemarknadsföring, kan du välja en webbplats om marknadsföring (Placement targeting), som kanske har en sida om just onlinemarknadsföring. Då kan du använda Contextual targeting för att annonsen ska visas just på den specifika sidan på webbplatsen du preciserat.


placements


Interest Categories

Visa annonser utefter användarnas intressen.
Annonser om friluftsutrustning för friluftsentusiaster! Utefter folks beteendemönster online kan du rikta din annonsering till grupper med specifika intresseområden. Personerna kan komma att se relaterade annonser över hela Display-nätverket.


Topic Targeting

Snarlikt Interest Categories, men här riktar du istället in dig på sidor med specifika intresseområden istället för intressegrupper.


Geographic and Language Targeting

Önskar du nå spansktalande personer i södra Sverige?
Eller Norskspråkiga enbart i din kommun? Med denna inställning kan du specificera språk, område och ort.


Demographic Targeting

Precicera målgrupp utefter ålder och kön. Du kanske säljer exklusiva skäggtrimmers. Då är det möjligt att fokusera på män som målgrupp och exkludera yngre grupper, som kanske är mindre benägna att lägga mycket pengar på en sådan produkt.


demographics breakdown

demographics


Remarketing

Med hjälp av Remarketing kan du nå personer som redan visat ett intresse för din verksamhet. De som redan har besökt din webbplats, kan få se dina annonser på andra sidor inom displaynätverket. En person kanske har varit inne och tänkt köpa en produkt på din sida, men av någon anledning fullföljdes inte köpet vid tillfället. Remarketing kan då fungera som en påminnelse för denna användare att återvända till sidan- kanske efter löning då köpet kan fullföljas!


Exclusions

Om du inte vill att din annons ska synas på specifika platser på Display- nätverket, är det möjligt att utesluta sidor enskilt, eller utefter kategori.


Våga prova dig fram bland möjligheterna!
Här har du goda möjligheter att verkligen synas för högt potentiella kunder.


Ad extensions

Vad är Ad extensions?

Med Ad extensions kan tilläggsinformation i form av telefonnummer, adress, undersidor på din verksamhets webbplats med mera, utöka din annons.

Exempel på Ad extension

call extension


Ad extensions används både på sök- och displaynätverket. För att merparten extensions ska vara tillgängliga krävs att kampanjinställningen är satt till ”All features”.


Fördelar med Ad extensions

Ad extensions synliggör din annons ytterligare och ger användaren som gjort en sökning en effektivare överblick av din verksamhet. Annonser med Ad extensions listas oftast ovanför sökresultaten, istället för vid sidan av. I en teoretisk situation där två konkurrerande annonser har samma max CPC bud och Quality score, kommer generellt annonsen med högst förväntad inverkan av Ad extensions få en högre position. Formatet med Ad extensions gör också annonser mer klickvänliga vilket kan bidra till en förbättring av ROI (return on investment). Fler klick innebär mer trafik från potentiella kunder.


Så fungerar Ad extensions

En eller flera extensions i kombination visas i samband med din annons när det beräknas att rankingen påverkas positivt av dessa. Det är ingen garanti att en Ad extension visas tillsammans med din annons.

Det finns två kategorier av Ad extensions, automated extensions och manual extensions. Exempel på automated extensions, är betyg från kunder (consumer ratings), på vilka platser din service är tillgänglig (locations) och så kallade ”social extensions” i form av hur många följare din verksamhet har på Google+. Som namnet ”automated” antyder, behövs inte dessa extensions läggas till manuellt. AdWords visar automatiskt dessa extensions då kalkyleringen är att inverkan av dem påverkar annonsens prestanda positivt. Manual extensions läggs till och anpassas manuellt. Exempel på möjligheter dessa ger dig är, att annonsera länkar till undersidor på din hemsida (sitelinks) och din verksamhets telefonnummer (call).


Kostnad för Ad extensions

Det kostar inget extra att använda Ad extensions utan du betalar som vanligt när någon klickar på din annons eller en extension kopplad till annonsen. Vissa typer av extensions är undantag och debiteras inte när någon klickar på dem. Exempel på sådana är reviews och social extensions.


Så lägger du till och redigerar Ad extensions

Vid skapandet av ny kampanj:

1.) Klicka på fliken ”+Campaign” och välj inställning av kampanjtyp.
2. ) Fyll i uppgifterna på sidan och scrolla nedåt tills du kommer till ”Ad extensions”.
3. ) Välj de Ad extensions du vill inkludera i kampanjen och fyll i den information som fordras, exempelvis telefonnummer om du valt call extension.
4. Klicka på ”Save and continue”

Lägga till Ad extensions i befintlig kampanj eller annonsgrupp:

1.) Gå in i aktuell kampanj eller annonsgrupp och klicka på fliken ”Ad extensions”.
2.) På underfliken ”View” väljer du vilken slags extension du vill lägga till och klickar på den.
OBS! Detta gäller endast Manual Ad extensions!


ad extensions redigera


3.) klicka på ”+Extension” och fyll i informationen eller välj alternativ ur en lista och klicka på pilen till höger.


sitelinks add


4.) Klicka på ”Save”.

Redigera befintliga Ad extensions:

1.) Svep med musen över den extension du vill redigera.
Klicka på symbolen ”Edit” edit
2.) Ändra den information du önskar och klicka på ”Save”.

Radera Ad extensions:

1.) Kryssa i rutan till vänster om den eller de extensions du vill radera.
2.) Klicka på fliken ”Edit” och välj ”Remove”.


remove ad extension


Upptäck fördelarna och den ökade synlighet som Ad extensions kan bidra med till din annonsering!