Analytics


Vi kan Google Analytics!

analytics logo
Google Analytics är en förutsättning för att kunna mäta resultat från Google Ads (AdWords) och spåra trafik från marknadsföringskanaler. Det är viktigt att ha konkreta mål uppsatta och veta hur verktyget ska användas – Vi kan hjälpa er!


1. Analys och granskning

Vill ni veta var er trafik kommer ifrån och vilka sökord och ämnen som har högst relevans för er verksamhet? Vi gör en djupanalys av ert Analytics-konto och kan skapa mål, lägga till filter och hjälpa er förstå verktyget.


2. Löpande rapportering

Vill ni få tillgång till viktiga data kan vi skapa rapporter som mailas till er veckovis, eller månadsvis. Vi hjälper gärna till med tolkning av resultaten och att analysera viktiga nyckeltal. Vi presenterar konkreta åtgärder som kan förbättra era resultat långsiktigt.


Om ni inte har ett Analytics-konto, kan vi självklart hjälpa er att installera ett.


Kontakta oss

Vi tar fram en lösning som passar er!

    Namn | Name*

    Epost | Email*

    Er hemsida*

    Meddelande | Message*