Dagsarkiv: 3 november, 2015


Display-nätverket

Display-nätverket är en del av Googles nätverk med över en miljon olika webbsidor, mobil-appar, spel och videos där annonsering kan ske i text-, bild- och videoformat.

Ett exempel på annonsering i Display-nätverket, som de flesta stött på, är de korta ”reklam-klipp” som ofta visas innan en YouTube-video spelas upp.
Är du inne på en blogg som handlar om onlinemarknadsföring, kan där visas en annons om konsulttjänster inom Goggle AdWords, vilket är ytterligare ett exempel på annonsering på Display-nätverket. Vid varumärkesbyggande, då du vill sprida kännedom om att din verksamhet finns, kan Display vara en fördelaktig kanal.
För att annonsering på detta nätverk ska vara möjlig, krävs att kampanjinställningen är satt till ”Display Network only”, eller ”Search Network with Display select”.

Annonserna kan antingen matchas automatiskt mot innehållet på sidan, eller placeras manuellt i valda sammanhang. Vid automatisk placering (Automatic placements), avgör Google var dina annonser ska visas utefter innehåll och sökord som lagts till för att matchas mot display-nätverket. Det kallas för Contextual targeting. Om ditt företag säljer resor, kan din annons komma att visas på slumpmässiga resebloggar. Vid manuell placering (Managed placements), väljer du själv var på display-nätverket du vill att annonserna ska synas.
Vidare finns ett flertal andra inställningar (targeting methods), som ytterligare kan användas för att precisera målgrupp. Genom att använda dig av någon eller en kombination av dessa, placeras dina annonser på webbplatser eller andra forum (exempelvis mobil-appar) som är relevanta för din verksamhet. På så sätt når du de som sannolikt är mest intresserade.


Contextual Targeting

Visar dina annonser på sidor med relaterat innehåll. Du kan nå potentiella kunder så fort de är aktiva var som helst på hela Display-nätverket där relevant innehåll för dina annonser finns.


contextual targeting


Placement Targeting

Specificera manuellt var du vill att dina annonser ska visas. Detta kan ge dig bättre kontroll över annonseringen och är fördelaktigt om du redan vet vilka sidor dina kunder besöker. Det går att kombinera Placement targeting med Contextual targeting. Om ditt företag arbetar med onlinemarknadsföring, kan du välja en webbplats om marknadsföring (Placement targeting), som kanske har en sida om just onlinemarknadsföring. Då kan du använda Contextual targeting för att annonsen ska visas just på den specifika sidan på webbplatsen du preciserat.


placements


Interest Categories

Visa annonser utefter användarnas intressen.
Annonser om friluftsutrustning för friluftsentusiaster! Utefter folks beteendemönster online kan du rikta din annonsering till grupper med specifika intresseområden. Personerna kan komma att se relaterade annonser över hela Display-nätverket.


Topic Targeting

Snarlikt Interest Categories, men här riktar du istället in dig på sidor med specifika intresseområden istället för intressegrupper.


Geographic and Language Targeting

Önskar du nå spansktalande personer i södra Sverige?
Eller Norskspråkiga enbart i din kommun? Med denna inställning kan du specificera språk, område och ort.


Demographic Targeting

Precicera målgrupp utefter ålder och kön. Du kanske säljer exklusiva skäggtrimmers. Då är det möjligt att fokusera på män som målgrupp och exkludera yngre grupper, som kanske är mindre benägna att lägga mycket pengar på en sådan produkt.


demographics breakdown

demographics


Remarketing

Med hjälp av Remarketing kan du nå personer som redan visat ett intresse för din verksamhet. De som redan har besökt din webbplats, kan få se dina annonser på andra sidor inom displaynätverket. En person kanske har varit inne och tänkt köpa en produkt på din sida, men av någon anledning fullföljdes inte köpet vid tillfället. Remarketing kan då fungera som en påminnelse för denna användare att återvända till sidan- kanske efter löning då köpet kan fullföljas!


Exclusions

Om du inte vill att din annons ska synas på specifika platser på Display- nätverket, är det möjligt att utesluta sidor enskilt, eller utefter kategori.


Våga prova dig fram bland möjligheterna!
Här har du goda möjligheter att verkligen synas för högt potentiella kunder.