Årsarkiv: 2015


Tips: 3 anledningar att regelbundet gå igenom Search terms

Under fliken Search terms, som är en underkategori till ”Keywords”, kan du granska vilka sökningar som lett till att dina annonser visats.
search-terms
Informationen kan användas på flera vis.
Här nedan listas och exemplifieras de primära fördelarna med Search terms.


1.) För att sålla ut irrelevanta visningar och finna negativa sökord att lägga till.

Exempel:
Du driver en stockholmsbaserad AdWords byrå och upptäcker att massa sökningar på ”adwords byrå umeå” har genererat visningar av annonser i din annonsgrupp med sökordet ”adwords byrå”.
En rekommendabel åtgärd i detta fall är att lägga till ”umeå” som negativt sökord på kampanj- eller annonsgrupps-nivå. Det kan även vara bra att se över vilka matchningstyper som används för sökordet (se punkt 3 gällande detta).


2.) För att få idéer till nya annonsgrupper.

Exempel:
När du är inne i Search terms kanske du upptäcker, att det är många som sökt på ”adwordsbyrå i stockholm”, men att du inte har skapat en annonsgrupp med just den söktermen. Då är det tillrådligt att göra så. Annonsgruppen har god potential att få en bra CTR då användare finner det de eftersöker då de ser din annons.


3.) För att utvärdera matchningstyperna.
Det är lämpligt att kontrollera att matchningstyperna som används inte leder till en massa irrelevanta annonsvisningar.

Exempel:
Du är en stokholmsbaserad konsult inom Google AdWords och har en annonsgrupp med sökordet ” adwords stockholm” i broad match modifier. När du går igenom Search terms upptäcker du att dina annonser visats flera gånger då folk sökt på fraser som ”utbilda sig i stokholm inom adwords” och ”utbildning inom adwords i stockholm”. En primär åtgärd är den som tas upp i punkt 1, alltså att lägga till ”utbilda” och ”utbildning” som negativa sökord, men det kan även vara bra att lägga in sökordet i Exact match för att undvika irrelevanta visningar.


Ha gärna för vana att regelbundet gå igenom Search terms.
Med en nystartad kampanj är det extra viktigt att vara uppmärksam på möjliga förbättringsåtgärder som Search terms indikerar. När du granskar Search terms kan du välja hur långt tillbaka i historiken du vill gå.


Google Partnersök

För ett litet tag sedan skrev vi ett inlägg om att vi är en certifierad Google Partner, men vad innebär egentligen det?


Vad är Google partners?

Byråer som erbjuder onlinebaserade tjänster, som exempelvis annonsering via Google AdWords, och som uppfyller specifika krav, kan få ett så kallat partnermärke: google partner logoByrån kan därmed också ha förmånen att synas i Google partnersökning vilket är ett sökverktyg som hjälper företagare att finna en pålitlig byrå som matchar deras behov. Genom att anlita en byrå som är Google Partner certifierad, kan du vara säker på att få kompetent och kvalitetsgranskad experthjälp.


Vad krävs för att en byrå ska kvalificeras som en Google Partner?

En rad krav ställs för att en byrå ska bli certifierad som en Google Partner. Nedanstående punkter måste uppfyllas.


Uppnått partner-status

En byrå som registrerat sig i programmet Google Partners, kan kvalificera sig för Google Partner-status då specifika kriterier uppnåtts. För att bli listad som en Google Partner, måste partner-statusen ha uppnåtts.


Skapat en företagsprofil

Byrån måste ha en företagsprofil med ifyllda uppgifter upplagd i söknätverket för Google Partners.


AdWords-certifiering

Minst en av byråns medarbetare måste vara certifierad inom Google AdWords. För att uppnå detta, krävs godkänt resultat på ett grundläggande prov samt ett inom fördjupade kunskaper rörande annonsering i digitala kanaler.


Uppnå utgiftskravet

Google vill se en balanserad och aktuell kundaktivitet, vilket innebär att byråns MCC-konto måste ha funnits i minst 90 dagar och att det under de senaste 90 dagarna spenderats minst 10 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) i AdWords-utgifter. Under minst 60 av de 90 dagarna måste företaget ha haft utgifter.


Leverera utmärkt service enligt bästa tillämpning av metoder

Generellt gäller att byråns kunder ska få utmärkt service och valuta för sina utgifter. Google granskar att byrån optimerar sina kunders AdWords-konton löpande för strävan mot en bättre position till en lägre kostnad. Byrån måste uppvisa kunskaper kring hur resultaten i kundernas kampanjer maximeras. Google går då igenom företagets AdWords-konto och ser på vilka metoder som används och hur frekvent de tillämpas.


För söknätverket granskas följande metodiker

Att negativa sökord läggs till löpande

Negativa sökord är av största vikt för att begränsa irrelevant trafik och därmed onödiga utgifter.


Att Sitelink extension lagts till

Sitelinks, eller webbplatslänkar, hjälper kunderna att direktnavigera till en specifik sida på webbplatsen genom ett enda klick på annonsen. Sitelinks kan även bidra till bättre Ad rank.


Att ytterligare Ad extensions används

Med Ad extensions, eller annonstillägg, kan ytterligare företagsinformation såsom telefonnummer eller recensioner från utomstående part, adderas. Denna vidare information kan ge kunder ytterligare skäl att klicka på annonsen.


Förstå skillnaderna mellan matchningstyperna och variera användandet

Att matchningstyperna Phrase match, Exact match och Broad match modifier varieras och anpassas efter aktuellt sökord med syfte att maximera andelen relevant trafik.


Att det finns fler än en textannons per annonsgrupp

Med tre annonser per annonsgrupp kan olika textformuleringar och budskap testas. Den annons av de tre som sedan visar sig ge bäst resultat, kommer automatiskt att visas oftare.


Förbättring av Quality score

Quality score, eller kvalitetsresultatet, anges i en siffra mellan 1-10, där 10/10 är högsta möjliga resultat. Vid beräkningen av Quality score bedömer Googles system relevansen hos annonsen, sökorden och landningssidan. Ett lågt Quality score kan ofta förbättras med hjälp av ändringar kopplade till sökorden eller landningssidan.


Schemalagd visning av annonserna

Genom att precisera vilka tider och / eller dagar annonserna ska visas, kan trafiken koncentreras till de tidpunkter då företagets verksamhet faktiskt är tillgänglig för kunder.


Relevanta sökord i annonsgrupperna

Varje annonsgrupp bör endast innehålla sökord som är relaterade till annonsgruppens tema. Detta skapar lättöverskådlig struktur i kontot och är bästa praxis för att kunna maximera Quality score.


För Displaynätverket granskas följande metodiker

Att Demographic targeting används

Med hjälp av verktyget kan annonserna riktas till specifika åldersgrupper eller genus ifall produkten eller tjänsten som saluförs är mer avsedd för en viss kategori av personer.


Att visning på specifika webbplatser utesluts

Genom uteslutning av placeringar och vinsningskanaler på Displaynätverket begränsas synligheten av annonserna till relevanta sammanhang.


Att Placements läggs till

Placements, eller placeringar, är platser i Googles Display-nätverk där annonser kan visas. Specifika webbplatser kan vara kopplade till annonsörens verksamhet eller produkter. Det är då möjligt att välja ut att annonserna ska visas just på dessa platser. Med denna åtgärd preciseras synligheten till sammanhang där potentiella kunder är aktiva.


Att Topics läggs till

Med Topics, eller ämnesinriktning filtreras visningen av annonserna till sidor i Displaynätveket, som har anknytning till områden som dina besökare sannolikt har intresse för, t.ex mode, friluftsliv eller marknadsföring.


Relevanta sökord i kampanjerna

En välplanerad sökordslista maximerar möjligheterna att nå målgruppen.


Separata kampanjer för Sök- och Displaynätverket

Separata kampanjer för sök- och displaynätverket innebär bättre översikt och manövreringsmöjligheter. När kampanjtyperna hålls åtskilda kan separata budgetar, bud och mål sättas.


Att Remarketing används

Remarketing är ett effektivt sätt att återkoppla till kunder som redan visat intresse för företaget. Besökare som varit inne på webbplatsen utan att fullfölja ett köp eller annan önskvärd aktion, kan komma att se annonser från företaget på andra webbplatser inom Displaynätverket.


Byråer som lever upp till dessa krav besitter ingående och bestyrkta kunskaper inom Google AdWords. För oss på SEMify är det en självklar trygghetsstämpel du som kund ska kunna kontrollera innan ett samarbete inleds.


Black Friday-erbjudande! Gratis granskning av AdWords-konto

adwords erbjudande


Black Friday innebär förmånliga erbjudanden och köpfest för kunder, men det är också en handlarnas och försäljningens dag. Vi på SEMify brinner för att hjälpa våra kunder att i sin tur nå ut till sina kunder med ökad försäljning och vinst.


Dagen till ära erbjuder vi därför GRATIS granskning av kvaliteten i
AdWords-konton, under förutsättning att vi blir kontaktade innan kl 16.00 fredag 4 december 2015. Det är alltså Black Friday varje vardag nästa vecka!


Vi kommer med minst tre förslag på förbättringsåtgärder helt kostnadsfritt, och inget som helst vidare köptvång tillkommer.

Dela gärna detta inlägg om du vet någon som skulle ha nytta av det här
super-erbjudandet!


Kontakta oss genom formuläret nedan:

    Namn | Name*

    Epost | Email*

    Er hemsida*

    Meddelande | Message*