Google Partnersök


För ett litet tag sedan skrev vi ett inlägg om att vi är en certifierad Google Partner, men vad innebär egentligen det?


Vad är Google partners?

Byråer som erbjuder onlinebaserade tjänster, som exempelvis annonsering via Google AdWords, och som uppfyller specifika krav, kan få ett så kallat partnermärke: google partner logoByrån kan därmed också ha förmånen att synas i Google partnersökning vilket är ett sökverktyg som hjälper företagare att finna en pålitlig byrå som matchar deras behov. Genom att anlita en byrå som är Google Partner certifierad, kan du vara säker på att få kompetent och kvalitetsgranskad experthjälp.


Vad krävs för att en byrå ska kvalificeras som en Google Partner?

En rad krav ställs för att en byrå ska bli certifierad som en Google Partner. Nedanstående punkter måste uppfyllas.


Uppnått partner-status

En byrå som registrerat sig i programmet Google Partners, kan kvalificera sig för Google Partner-status då specifika kriterier uppnåtts. För att bli listad som en Google Partner, måste partner-statusen ha uppnåtts.


Skapat en företagsprofil

Byrån måste ha en företagsprofil med ifyllda uppgifter upplagd i söknätverket för Google Partners.


AdWords-certifiering

Minst en av byråns medarbetare måste vara certifierad inom Google AdWords. För att uppnå detta, krävs godkänt resultat på ett grundläggande prov samt ett inom fördjupade kunskaper rörande annonsering i digitala kanaler.


Uppnå utgiftskravet

Google vill se en balanserad och aktuell kundaktivitet, vilket innebär att byråns MCC-konto måste ha funnits i minst 90 dagar och att det under de senaste 90 dagarna spenderats minst 10 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) i AdWords-utgifter. Under minst 60 av de 90 dagarna måste företaget ha haft utgifter.


Leverera utmärkt service enligt bästa tillämpning av metoder

Generellt gäller att byråns kunder ska få utmärkt service och valuta för sina utgifter. Google granskar att byrån optimerar sina kunders AdWords-konton löpande för strävan mot en bättre position till en lägre kostnad. Byrån måste uppvisa kunskaper kring hur resultaten i kundernas kampanjer maximeras. Google går då igenom företagets AdWords-konto och ser på vilka metoder som används och hur frekvent de tillämpas.


För söknätverket granskas följande metodiker

Att negativa sökord läggs till löpande

Negativa sökord är av största vikt för att begränsa irrelevant trafik och därmed onödiga utgifter.


Att Sitelink extension lagts till

Sitelinks, eller webbplatslänkar, hjälper kunderna att direktnavigera till en specifik sida på webbplatsen genom ett enda klick på annonsen. Sitelinks kan även bidra till bättre Ad rank.


Att ytterligare Ad extensions används

Med Ad extensions, eller annonstillägg, kan ytterligare företagsinformation såsom telefonnummer eller recensioner från utomstående part, adderas. Denna vidare information kan ge kunder ytterligare skäl att klicka på annonsen.


Förstå skillnaderna mellan matchningstyperna och variera användandet

Att matchningstyperna Phrase match, Exact match och Broad match modifier varieras och anpassas efter aktuellt sökord med syfte att maximera andelen relevant trafik.


Att det finns fler än en textannons per annonsgrupp

Med tre annonser per annonsgrupp kan olika textformuleringar och budskap testas. Den annons av de tre som sedan visar sig ge bäst resultat, kommer automatiskt att visas oftare.


Förbättring av Quality score

Quality score, eller kvalitetsresultatet, anges i en siffra mellan 1-10, där 10/10 är högsta möjliga resultat. Vid beräkningen av Quality score bedömer Googles system relevansen hos annonsen, sökorden och landningssidan. Ett lågt Quality score kan ofta förbättras med hjälp av ändringar kopplade till sökorden eller landningssidan.


Schemalagd visning av annonserna

Genom att precisera vilka tider och / eller dagar annonserna ska visas, kan trafiken koncentreras till de tidpunkter då företagets verksamhet faktiskt är tillgänglig för kunder.


Relevanta sökord i annonsgrupperna

Varje annonsgrupp bör endast innehålla sökord som är relaterade till annonsgruppens tema. Detta skapar lättöverskådlig struktur i kontot och är bästa praxis för att kunna maximera Quality score.


För Displaynätverket granskas följande metodiker

Att Demographic targeting används

Med hjälp av verktyget kan annonserna riktas till specifika åldersgrupper eller genus ifall produkten eller tjänsten som saluförs är mer avsedd för en viss kategori av personer.


Att visning på specifika webbplatser utesluts

Genom uteslutning av placeringar och vinsningskanaler på Displaynätverket begränsas synligheten av annonserna till relevanta sammanhang.


Att Placements läggs till

Placements, eller placeringar, är platser i Googles Display-nätverk där annonser kan visas. Specifika webbplatser kan vara kopplade till annonsörens verksamhet eller produkter. Det är då möjligt att välja ut att annonserna ska visas just på dessa platser. Med denna åtgärd preciseras synligheten till sammanhang där potentiella kunder är aktiva.


Att Topics läggs till

Med Topics, eller ämnesinriktning filtreras visningen av annonserna till sidor i Displaynätveket, som har anknytning till områden som dina besökare sannolikt har intresse för, t.ex mode, friluftsliv eller marknadsföring.


Relevanta sökord i kampanjerna

En välplanerad sökordslista maximerar möjligheterna att nå målgruppen.


Separata kampanjer för Sök- och Displaynätverket

Separata kampanjer för sök- och displaynätverket innebär bättre översikt och manövreringsmöjligheter. När kampanjtyperna hålls åtskilda kan separata budgetar, bud och mål sättas.


Att Remarketing används

Remarketing är ett effektivt sätt att återkoppla till kunder som redan visat intresse för företaget. Besökare som varit inne på webbplatsen utan att fullfölja ett köp eller annan önskvärd aktion, kan komma att se annonser från företaget på andra webbplatser inom Displaynätverket.


Byråer som lever upp till dessa krav besitter ingående och bestyrkta kunskaper inom Google AdWords. För oss på SEMify är det en självklar trygghetsstämpel du som kund ska kunna kontrollera innan ett samarbete inleds.