Tips: 3 anledningar att regelbundet gå igenom Search terms


Under fliken Search terms, som är en underkategori till ”Keywords”, kan du granska vilka sökningar som lett till att dina annonser visats.
search-terms
Informationen kan användas på flera vis.
Här nedan listas och exemplifieras de primära fördelarna med Search terms.


1.) För att sålla ut irrelevanta visningar och finna negativa sökord att lägga till.

Exempel:
Du driver en stockholmsbaserad AdWords byrå och upptäcker att massa sökningar på ”adwords byrå umeå” har genererat visningar av annonser i din annonsgrupp med sökordet ”adwords byrå”.
En rekommendabel åtgärd i detta fall är att lägga till ”umeå” som negativt sökord på kampanj- eller annonsgrupps-nivå. Det kan även vara bra att se över vilka matchningstyper som används för sökordet (se punkt 3 gällande detta).


2.) För att få idéer till nya annonsgrupper.

Exempel:
När du är inne i Search terms kanske du upptäcker, att det är många som sökt på ”adwordsbyrå i stockholm”, men att du inte har skapat en annonsgrupp med just den söktermen. Då är det tillrådligt att göra så. Annonsgruppen har god potential att få en bra CTR då användare finner det de eftersöker då de ser din annons.


3.) För att utvärdera matchningstyperna.
Det är lämpligt att kontrollera att matchningstyperna som används inte leder till en massa irrelevanta annonsvisningar.

Exempel:
Du är en stokholmsbaserad konsult inom Google AdWords och har en annonsgrupp med sökordet ” adwords stockholm” i broad match modifier. När du går igenom Search terms upptäcker du att dina annonser visats flera gånger då folk sökt på fraser som ”utbilda sig i stokholm inom adwords” och ”utbildning inom adwords i stockholm”. En primär åtgärd är den som tas upp i punkt 1, alltså att lägga till ”utbilda” och ”utbildning” som negativa sökord, men det kan även vara bra att lägga in sökordet i Exact match för att undvika irrelevanta visningar.


Ha gärna för vana att regelbundet gå igenom Search terms.
Med en nystartad kampanj är det extra viktigt att vara uppmärksam på möjliga förbättringsåtgärder som Search terms indikerar. När du granskar Search terms kan du välja hur långt tillbaka i historiken du vill gå.