Årsarkiv: 2015


3 fördelar med att anlita en mindre AdWords-byrå

Idag finns en uppsjö av företag som erbjuder tjänster inom Google AdWords och att finna en byrå som möter ens behov och prioriteringar kan vara snårigt.

Så hur ska man tänka när man väljer AdWords-byrå? Är det alltid bäst att välja en stor, välkänd firma? Allt beror på hur omfattande din verksamhet är och vilka önskemål du har kring upplägget på samarbetet. Här listar vi tre fördelar som vi anser att vi som mindre AdWords-byrå har.


1. Som kund är du alltid prioriterad

En byrå, stor som liten, hålls flytande av goda kundrelationer och ett allmänt gott renommé. Kanske är just detta lite extra viktigt för den mindre byrån då det är vanligt, att nya uppdragsgivare tillkommer till följd av rekommendationer via word to mouth. För större byråer är det sällan de mindre kunderna som genererar mest vinst, vilket kan påverka hur uppdraget prioriteras. Som mindre byrå, är varje enskild kunds upplevelse av stor vikt och vi tar oss bara an uppdrag där vi vet att vi kan skapa resultat.


2. Personligt bemötande

Kontakten med den mindre byrån blir alltid personlig och direkt med den som ansvarar för uppdraget du delegerat. Tar du kontakt får du alltid svar från personen som arbetar med ditt ärende och är fullständigt insatt.


3. Inga kostsamma kontorslokaler

Vi har valt bort dyra kontorslokaler och bedriver arbetet från privat logi. För dig som kund innebär detta en försäkran om att pengarna du betalar fokuseras på områden som är relevanta för dig.


Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar!


Return on investment – ROI

Vad är ROI?

Return on investment, ROI, avser förhållandet mellan investerat kapital och återbäring i samband med annonsering, alltså vinsten som genereras. Generellt är ROI av centralt intresse för din verksamhets utveckling då den påvisar avkastningen som AdWords skapat.


Så beräknas ROI

ROI för en kampanj kan estimeras genom att intäkterna som dina annonser gett, subtraheras med de totala kostnaderna och därefter dividera med de totala kostnaderna.

(Intäkter – Kostnad för sålda varor) / Kostnad för sålda varor

Exempel:

Din produkt har en tillverkningskostnad på 500 kr.
Till följd av annonsering på AdWords säljer du sedan 12 exemplar för 1000 kr styck.

Dina kostnader blir då 12 x 500 = 6 000 kr, och de totala intäkterna från försäljningen blir 12 x 1 000 = 12 000 kr. Ponera att kostnaden för annonseringen på AdWords varit 2 000 kr.
Dina sammanlagda kostnader blir då 6 000 + 2 000 = 8 000 kr.

ROI skulle i detta fall bli:

(12 000 – 8 000) / 8 000 = 0,5 = 50%

Din återbäring blir alltså 50% vilket i praktiken innebär att du får tillbaka dina utgifter gånger 1,5. Har du alltså lagt ut 8 000 kr, kommer du få tillbaka 8 000 x 1,5 = 12 000, där 4 000 kr är vinst.


return-on-investment


Mät din avkastning från AdWords

För att kunna beräkna förtjänsten från AdWords måste du mäta hur många av de klick din annons fått som lett vidare till en konvertering, det vill säga ett köp eller annan önskad aktion. I AdWords finns den kostnadsfria funktionen konverteringsspårning, som hjälper dig med detta. Konverteringsspårningen är kopplad till Google Analytics, där du kan mäta andra intressanta nyckeltal.


SEMify är AdWords-certifierat!

Idag blev SEMify officiellt AdWords-certifierat vilket innebär att vi uppfyller de krav som ställs för att en AdWords-byrå ska vara behörig att listas som en Google Partner. En viktig kvalitetsstämpel vi är stolta över!


partnerbadge horizontal

Klicka på bilden för att komma till vår partner-profil