Dagsarkiv: 19 november, 2015


Return on investment – ROI

Vad är ROI?

Return on investment, ROI, avser förhållandet mellan investerat kapital och återbäring i samband med annonsering, alltså vinsten som genereras. Generellt är ROI av centralt intresse för din verksamhets utveckling då den påvisar avkastningen som AdWords skapat.


Så beräknas ROI

ROI för en kampanj kan estimeras genom att intäkterna som dina annonser gett, subtraheras med de totala kostnaderna och därefter dividera med de totala kostnaderna.

(Intäkter – Kostnad för sålda varor) / Kostnad för sålda varor

Exempel:

Din produkt har en tillverkningskostnad på 500 kr.
Till följd av annonsering på AdWords säljer du sedan 12 exemplar för 1000 kr styck.

Dina kostnader blir då 12 x 500 = 6 000 kr, och de totala intäkterna från försäljningen blir 12 x 1 000 = 12 000 kr. Ponera att kostnaden för annonseringen på AdWords varit 2 000 kr.
Dina sammanlagda kostnader blir då 6 000 + 2 000 = 8 000 kr.

ROI skulle i detta fall bli:

(12 000 – 8 000) / 8 000 = 0,5 = 50%

Din återbäring blir alltså 50% vilket i praktiken innebär att du får tillbaka dina utgifter gånger 1,5. Har du alltså lagt ut 8 000 kr, kommer du få tillbaka 8 000 x 1,5 = 12 000, där 4 000 kr är vinst.


return-on-investment


Mät din avkastning från AdWords

För att kunna beräkna förtjänsten från AdWords måste du mäta hur många av de klick din annons fått som lett vidare till en konvertering, det vill säga ett köp eller annan önskad aktion. I AdWords finns den kostnadsfria funktionen konverteringsspårning, som hjälper dig med detta. Konverteringsspårningen är kopplad till Google Analytics, där du kan mäta andra intressanta nyckeltal.