Tips: Använd Ad scheduling


Vad innebär Ad scheduling?

Kanske din verksamhet endast är tillgänglig för potentiella kunder särskilda dagar och/eller tider. I så fall kan det vara fördelaktigt att använda sig av Ad scheduling.
Med denna inställning specificeras utvalda dagar och/eller klockslag då du vill att dina annonser ska visas. Genom att avgränsa annonsernas synlighet till tidpunkter då din verksamhet eller tjänst är tillgänglig, minimeras andelen irrelevanta visningar eller klick, vilket inverkar positivt på nyckeltal som CTR och Quality score. Utöver precisering av dagar och tider då annonsen ska visas, kan man via Ad scheduling även sätta Bid adjustments för dessa.

Exempel på när Ad scheduling är användbart
För en restaurang som har lunchöppet måndag-fredag, vore Ad scheduling en fördelaktig inställning då det är onödigt att synas bland sökresultaten övriga tider och dagar.


Så ställs Ad scheduling in

Såhär gör du för att ställa in tider och dagar då annonsen ska visas:

1. Klicka på den kampanj som du vill skapa ett anpassat visningsschema för.
2. Klicka på fliken ”Settings” och sedan på underfliken ”Ad schedule”.
Ad scheduling
3. Om det är första gången du skapar Ad schedule för aktuell kampanj klickar du på ”+Create custom schedule”. Om ett Ad schedule redan skapats, klickar du på ”+Ad schedule”.
4. Välj vilka dagar och tider du vill att annonserna ska visas.
5. Klicka på ”Save”


OBS!

Ad scheduling är en tillgänglig funktion för kampanjer som har inställningen
”All features”. Är inställningen satt till ”Standard”, är det alltså inte möjligt att använda Ad scheduling.