Dagsbudget – Daily budget


För varje kampanj i ditt AdWords-konto sätter du en dagsbudget som anger hur mycket du är villig att spendera genomsnittligt per dag.

Så länge dagsbudgetens maxgräns inte är nådd kommer dina annonser att visas. Om budgeten är spenderad upphör dina annonser generellt att visas aktuell dag. Dock finns inställningar och automatiska justeringar relaterade till dagsbudgeten som påverkar visningsfrekvensen. Mer om det längre ner i texten.


Hur sätts en lämplig dagsbudget?

För att estimera vad som kan vara en lämplig dagsbudget att sätta, är det bra att fundera över målsättningen med annonseringen och hur mycket du har råd att spendera per dag.

Exempel:
Du har satt ett max CPC på 10 kr och uppskattar att ungefär 100 användare per dag kommer klicka på din annons. Din dagsbudget blir då 1000 kr enligt formeln max CPC x klick per dag

Du kan annars se till din månadsbudget. Ponera att den genomsnittligt ligger på 30 400 kr. För att få fram en lämplig summa för dagsbudget dividerar du månadskostnaden med 30,4, vilket är det genomsnittliga antalet dagar per månad. Du kommer då fram till att en lämplig dagsbudget ligget på 1000 kr.


Faktorer som inverkar på hur dagsbudgeten fördelas

Du kan välja mellan två så kallade Ad delivery methods.
Dessa styr hur budgeten ska fördelas under dagen och står i relation till hur frekvent annonserna visas. Med Standard delivery (default), kommer din budget att fördelas över dagen och annonserna kommer att visas i ett jämnt flöde.
Detta försäkrar att inte hela din budget spenderas tidigt under dagen och gör så att annonserna helt upphör att visas under resten av dagen. Med en limiterad budget, kan dock inställningen medföra att din annons inte alltid visas då en användare gör en sökning, eftersom systemet sprider ut visningarna över dagen. Med Accelerated delivery kommer dina annonser visas mer frekvent tills budgeten är nådd. Med en begränsad budget, kan detta medföra att annonserna helt upphör att visas innan hela dagen passerat. För att välja Delivery method, går du in under fliken ”settings”och klickar därefter på underfliken ”all settings” (se första bilden under sista stycket). Scrolla därefter ner till ”Delivery method”.

delivery method

Du kan också komma att bli fakturerad mindre och ibland lite mer än din genomsnittliga dagsbudget. Vissa dagar kanske din annons av någon anledning är mer populär än vanligt. En sådan dag kan du komma att bli fakturerad upp till 20% mer än din ordinarie, genomsnittliga dagsbudget. Detta kallas för overdelivery. Som kompensation kommer du då att faktureras mindre för andra dagar.
Du kommer alltså aldrig att behöva betala mer för en faktureringsperiod än den summa du angivit, vilket grovt räknat blir summan av 30,4 (genomsnittligt antal dagar/mån) multiplicerat med satt dagsbudget.


Så ställer du in dagsbudget i AdWords-kontot

Vid skapandet av en kampanj, blir du alltid ombedd att ange en dagsbudget. Denna kan i efterhand justeras genom att gå in i aktuell kampanj och klicka på fliken ”settings”. Klicka därefter på underfliken ”all settings” och scrolla därefter ner till ”budget”. Klicka på symbolen ”edit” intill. Välj sedan summa och klicka på ”save”.

daily-budget

daily-budget-edit