Dagsarkiv: 8 juni, 2016


Tips: 4 riktlinjer när du skapar AdWords annonser

För att skapa så hög relevans som möjligt, finns ett antal riktlinjer att strukturera efter när du komponerar AdWords annonser. Nedan listas 4 punkter som är mycket betydande för att annonsen ska få ett bra kvalitetsresultat.


1.) Varje enskild annonsgrupp bör innehålla ett sökord i lämpliga matchningstyper. Olika sökord bör inte blandas inom samma annonsgrupp då detta sänker annonsernas relevans och därmed även kvalitetsresultatet. För enkel navigering inom kampanjen, namnges annonsgruppen efter sökordet kopplat till den.


2.) Det är bra att skapa tre annonser, som skiljer sig lite åt, per annonsgrupp. På så vis kan man utvärdera vilket budskap som fungerar bäst. Som standard visar även AdWords automatiskt den bäst presterande annonsen mer frekvent.


3.) För att annonserna ska bedömas vara relevanta och få ett högt kvalitetsresultat, bör de innehålla annonsgruppens sökord i rubriken, samt i visnings URL:en.


4.) Annonserna ska vara kopplade till en landningssida som är relevant för aktuellt sökord, gärna där sökordet står skrivet. Annonstexten bör matchas mot relevant textinnehåll på landningssida, det vill säga att annonstexten är ett utdrag ur ett textavsnitt på landningssidan.


Lycka till med dina AdWords annonser!