Tips: 3 annonser / annonsgrupp


strategi adwords annonser


Skapa tre olika annonser i samma annonsgrupp. Du kan då utvärdera vilket budskap som fungerar bäst eftersom Google automatiskt roterar annonserna och visar den mest framgångsrika mer frekvent. Om du endast skapar en annons för en annonsgrupp, vet du inte om något annat skulle kunna fungera bättre.


Variera annonserna och optimera de löpande. Pausa de två annonser som inte fått lika många visningar, klick och bra positioner. Skapa sedan två nya annonser i denna annonsgrupp som liknar den annons som presterade bäst. Upprepa och förbättra!