Keywords – Match types 1


keyword match types


Keywords, eller sökord, är termer relevanta för din annons som läggs till på kampanj- eller annonsgruppsnivå. Ett eller flera ord i följd triggar en annons att synas på Google då en användare gör en sökning innehållandes sökordet.

Om ett sökord är alltför brett riskerar annonsen att generera irrelevanta klick på grund av frekvent visning.


Ju fler ord som ingår i en sökterm desto mer specifik blir annonsen. Om du till exempel säljer klockor, och enbart anger söktermen klockor, kommer annonsen triggas då användare söker på saker som gamla klockor och guld klockor. Om söktermen istället specificeras till köp klockor, kommer annonsen visas mer riktat och nå önskad målgrupp, vilket i sin tur leder till högre andel relevanta klick.


För varje sökord används en match type (matchningstyp) för att definiera vilka sökningar som ska trigga annonsen.
Det finns fem matchningstyper; Broad match, Broad match modifier, Phrase match, Exact match och Negative keywords.
Om ingen matchningstyp anges, behandlas sökorden som Broad match.


Broad match

broad match keyword


Broad match triggar annonser vid sökningar på precisa, och snarlika fraser som sökordet. Singular- och pluralformer av ordet tillåts, liksom synonymer och felstavningar. Sökordet kan skrivas tillsammans med flera ord och även skifta följd bland dessa. Broad match användas generellt för ord som få användare söker på och som riskerar att generera få visningar med en annan matchningstyp.

För längre sökfraser kan Broad match vara ett bra alternativ då sökningar oftast innehåller få ord. För Broad match används inget tecken som markör för matchningstyp.


Exempel
Valt sökord: köp klockor
Annonsen visas vid sökningar som köpa klocor, antika klockor, laga klocka och klockor och armbandsur.


Broad match modifier

broad match modifier


Broad match modifier markeras med ett plustecken, +, framför varje sökord.
Varje ord med ett plustecken framför sig måste ingå i söktermen för att annonsen ska triggas, men de kan ändra följd och kombineras med andra ord.

Snarlika varianter av söktermen såsom felstavningar och singular/plural former accepteras, men till skillnad från Broad match, triggar modifier inte annonser på synonymer. Jämfört med enbart Broad match, ger modifier ökad kontroll över vilka sökningar som ska trigga annonsen vilket generellt leder till ökad andel relevanta klick och omvandlingar. Broad match modifier lämpar sig för den som har ett eller flera ord som är särskilt förknippade med annonsen, men där det spelar mindre roll i vilken ordning de skrivs vid en sökning.


Exempel
Valt sökord: adoptera hund
Annonsen visas vid sökningar som adoptera hemlös hund, adoptera hundar, bäst hund att adoptera.


Phrase match

phrase match sökord


Phrase match markeras med citattecken kring ”sökordet”. Annonsen triggas då en sökning görs på den exakta sökfrasen, men den som söker kan lägga till ord före eller efter frasen. Phrase match är mer anpassligt än Exact match, men är mer specifikt än Broad match.


Exempel
Valt sökord: resa till Brasilien
Annonsen visas vid sökningar som resa till Brasilien i september, billig resa till Brasilien.


Exact match

exact match keywords


Vid Exact match triggas annonsen endast då en sökning med det exakta sökordet görs. Inget annat ord får tillkomma, men närliggande felstavningar accepteras. Med Exakt match är det bara då en användare söker med dina exakta sökord alternativt närliggande varianter, som annonsen triggas. Dessa användare är också de som har högst potential att bli kunder. Exact match används lämpligen för breda ord med väldigt många sökningar som lätt kan associeras med andra saker som inte är relevanta för din produkt.
Matchingstypen tecknas med klamrar runt [sökordet].


Exempel
Valt sökord: badkläder
Annonsen triggas vid felstavning såsom badkäder, men inte vid en sökning på badkläder online.


Tips

Om du är osäker på vilken matchningstyp som är bäst för ett specifikt sökord, kan du alltid lägga upp samma sökord med olika matchningstyper i samma annonsgrupp för att se vilken som får bäst resultat (högst position, CTR och Quality Score). Alternativt kan du börja med exact match, och ändra det till phrase eller broad match i efterhand om du anser att du får för få visningar.


Negative match

Negative match används för negativa sökord och markeras med ett
minustecken, -, framför sökordet och används för ord som du inte vill ska relateras till din annons. Ponera att du säljer nya kläder från utvalda, exklusiva märken. Negativa sökord kan då lämpligen vara andra exklusiva märken som du inte säljer och ord som exempelvis second hand och begagnade.


En tanke om “Keywords – Match types

Kommentarer är stängda.