Månadsarkiv: oktober 2015


Tips: Strukturera ditt AdWords-konto efter din hemsidas uppbyggnad

När du bygger ett nytt AdWords-konto är det en rekommendabel praxis att spegla strukturen som din webbsida har. Vanligen är ett företags webbsida uppbyggd med kategorier och underkategorier i form av produkter eller tjänster.


Ett vanligt fel annonsörer gör är att lägga alla relevanta sökord i samma kampanj med en allomfattande annons. Det är inte optimalt!


Exempel:

Du driver en byrå inom onlinemarknadsföring och startar ett AdWords-konto för din verksamhet.


Företag → AdWords-konto

På din hemsida finns flera flikar med olika tjänster du erbjuder såsom rådgivning och kurser. För var och en av dessa kategorier skapar du en kampanj.


Tjänster som erbjuds / produktkategorier → Kampanjer

Under fliken kurser på din hemsida finns flera olika val då du erbjuder helgkurser, fördjupningskurser, certifieringskurser och så vidare. För var och en av dessa alternativ skapar du en annonsgrupp.


Specificerad tjänst / typ av produkt → Annonsgrupper

Denna struktur ger dig en god överblick och du kan enkelt finna och justera de annonsgrupper i AdWords-kontot, som motsvarar specifika produkter eller tjänster på din webbplats. Genom detta tillvägagångssätt ökas generellt också relevansen för den som söker vilket är synonymt med god kvalitet på kontot.


Ad extensions

Vad är Ad extensions?

Med Ad extensions kan tilläggsinformation i form av telefonnummer, adress, undersidor på din verksamhets webbplats med mera, utöka din annons.

Exempel på Ad extension

call extension


Ad extensions används både på sök- och displaynätverket. För att merparten extensions ska vara tillgängliga krävs att kampanjinställningen är satt till ”All features”.


Fördelar med Ad extensions

Ad extensions synliggör din annons ytterligare och ger användaren som gjort en sökning en effektivare överblick av din verksamhet. Annonser med Ad extensions listas oftast ovanför sökresultaten, istället för vid sidan av. I en teoretisk situation där två konkurrerande annonser har samma max CPC bud och Quality score, kommer generellt annonsen med högst förväntad inverkan av Ad extensions få en högre position. Formatet med Ad extensions gör också annonser mer klickvänliga vilket kan bidra till en förbättring av ROI (return on investment). Fler klick innebär mer trafik från potentiella kunder.


Så fungerar Ad extensions

En eller flera extensions i kombination visas i samband med din annons när det beräknas att rankingen påverkas positivt av dessa. Det är ingen garanti att en Ad extension visas tillsammans med din annons.

Det finns två kategorier av Ad extensions, automated extensions och manual extensions. Exempel på automated extensions, är betyg från kunder (consumer ratings), på vilka platser din service är tillgänglig (locations) och så kallade ”social extensions” i form av hur många följare din verksamhet har på Google+. Som namnet ”automated” antyder, behövs inte dessa extensions läggas till manuellt. AdWords visar automatiskt dessa extensions då kalkyleringen är att inverkan av dem påverkar annonsens prestanda positivt. Manual extensions läggs till och anpassas manuellt. Exempel på möjligheter dessa ger dig är, att annonsera länkar till undersidor på din hemsida (sitelinks) och din verksamhets telefonnummer (call).


Kostnad för Ad extensions

Det kostar inget extra att använda Ad extensions utan du betalar som vanligt när någon klickar på din annons eller en extension kopplad till annonsen. Vissa typer av extensions är undantag och debiteras inte när någon klickar på dem. Exempel på sådana är reviews och social extensions.


Så lägger du till och redigerar Ad extensions

Vid skapandet av ny kampanj:

1.) Klicka på fliken ”+Campaign” och välj inställning av kampanjtyp.
2. ) Fyll i uppgifterna på sidan och scrolla nedåt tills du kommer till ”Ad extensions”.
3. ) Välj de Ad extensions du vill inkludera i kampanjen och fyll i den information som fordras, exempelvis telefonnummer om du valt call extension.
4. Klicka på ”Save and continue”

Lägga till Ad extensions i befintlig kampanj eller annonsgrupp:

1.) Gå in i aktuell kampanj eller annonsgrupp och klicka på fliken ”Ad extensions”.
2.) På underfliken ”View” väljer du vilken slags extension du vill lägga till och klickar på den.
OBS! Detta gäller endast Manual Ad extensions!


ad extensions redigera


3.) klicka på ”+Extension” och fyll i informationen eller välj alternativ ur en lista och klicka på pilen till höger.


sitelinks add


4.) Klicka på ”Save”.

Redigera befintliga Ad extensions:

1.) Svep med musen över den extension du vill redigera.
Klicka på symbolen ”Edit” edit
2.) Ändra den information du önskar och klicka på ”Save”.

Radera Ad extensions:

1.) Kryssa i rutan till vänster om den eller de extensions du vill radera.
2.) Klicka på fliken ”Edit” och välj ”Remove”.


remove ad extension


Upptäck fördelarna och den ökade synlighet som Ad extensions kan bidra med till din annonsering!