Tips: Strukturera ditt AdWords-konto efter din hemsidas uppbyggnad


När du bygger ett nytt AdWords-konto är det en rekommendabel praxis att spegla strukturen som din webbsida har. Vanligen är ett företags webbsida uppbyggd med kategorier och underkategorier i form av produkter eller tjänster.


Ett vanligt fel annonsörer gör är att lägga alla relevanta sökord i samma kampanj med en allomfattande annons. Det är inte optimalt!


Exempel:

Du driver en byrå inom onlinemarknadsföring och startar ett AdWords-konto för din verksamhet.


Företag → AdWords-konto

På din hemsida finns flera flikar med olika tjänster du erbjuder såsom rådgivning och kurser. För var och en av dessa kategorier skapar du en kampanj.


Tjänster som erbjuds / produktkategorier → Kampanjer

Under fliken kurser på din hemsida finns flera olika val då du erbjuder helgkurser, fördjupningskurser, certifieringskurser och så vidare. För var och en av dessa alternativ skapar du en annonsgrupp.


Specificerad tjänst / typ av produkt → Annonsgrupper

Denna struktur ger dig en god överblick och du kan enkelt finna och justera de annonsgrupper i AdWords-kontot, som motsvarar specifika produkter eller tjänster på din webbplats. Genom detta tillvägagångssätt ökas generellt också relevansen för den som söker vilket är synonymt med god kvalitet på kontot.