Dagsarkiv: 27 augusti, 2015


Tips: Välj sökord med hög relevans

Välj ett fåtal sökord med hög relevans för framgångsrik annonsering med AdWords!

För att användare som söker ska uppfatta din annons som relevant, är det mycket fördelaktigt att inkludera sökorden i annonstexten. Google markerar dessa med fetstil vilket får din annons att framträda extra tydligt.


Ett vanligt fel som många gör, är att lägga in alla relevanta sökord i samma annonsgrupp och ha en generisk annons som täcker upp dessa sökord. Detta är inte optimalt.


Skapa hellre flera annonsgrupper med skilda sökord än en enda med lång sökordslista. På så sätt är det enklare att få med så många som möjligt av sökorden i annonstexten. Optimalt är att annonsens landningssida också innehåller sökorden. För att möta detta mål, kan det i vissa fall till och med vara värt att skapa en ny sida för detta sökord på hemsidan.


relevans sokord