Månadsarkiv: augusti 2015


Tips: Välj sökord med hög relevans

Välj ett fåtal sökord med hög relevans för framgångsrik annonsering med AdWords!

För att användare som söker ska uppfatta din annons som relevant, är det mycket fördelaktigt att inkludera sökorden i annonstexten. Google markerar dessa med fetstil vilket får din annons att framträda extra tydligt.


Ett vanligt fel som många gör, är att lägga in alla relevanta sökord i samma annonsgrupp och ha en generisk annons som täcker upp dessa sökord. Detta är inte optimalt.


Skapa hellre flera annonsgrupper med skilda sökord än en enda med lång sökordslista. På så sätt är det enklare att få med så många som möjligt av sökorden i annonstexten. Optimalt är att annonsens landningssida också innehåller sökorden. För att möta detta mål, kan det i vissa fall till och med vara värt att skapa en ny sida för detta sökord på hemsidan.


relevans sokordKlickfrekvens – CTR 1

Vad innebär CTR?

CTR (Click-Throuh Rate) är ett tal som mäter hur många som klickar på en annons efter att ha sett den. Därmed är det alltså ett mått på hur väl dina sökord presterar och hur tilltalande dina annonser är för de som söker. Om en annons sökord har hög relevans, är det mer sannolikt att användare klickar på den. Detsamma gäller för en annons med välformulerad text.

CTR tecknas i procentform och beräknas genom att antalet användare som klickat på annonsen divideras med antalet som sett den (impressions). Om exempelvis 100 personer sett annonsen och 10 klickat på den, blir CTR lika med 10%:


10 klick / 100 impressions = 10 % CTR


Du finner aktuell CTR för varje annons och sökord under fliken ”campaigns” i ditt AdWords-konto.


klickfrekvens ctr


Om den förväntade klickfrekvensen är högre, är detta fördelaktigt för sökordets Quality score.


Varför är CTR viktig?

CTR är en viktig faktor som påverkar Quality score och har därmed betydelse för position och kostnad. Hur mycket du är beredd att betala per klick, max CPC, avgör tillsammans med Quality score vilken position annonsen får.

Ett bra Quality score leder generellt till en bra position till sänkt kostnad. En bra position leder i sin tur till bättre synlighet vilket ökar sannolikheten att användare klickar på annonsen och därmed att CTR ökar. Sammanfattningsvis underlättar god prestanda medan sämre nyckelvärden hämmar utvecklingen.


Vad är en bra CTR?

En låg CTR kan indikera att förbättringar behövs göras, men det är fler faktorer som spelar roll. Eftersom användare på söknätverket gör aktiva och riktade sökningar, tenderar annonser där att ha högre CTR än på display-nätverket. Marknadsför du ett eget märke på söknätverket bör CTR vara minst 20% (beroende på varumärkesnamn).

Så länge ROI (Return On Investment) är positiv, finns ingen anledning att lägga för stor vikt vid en låg CTR trots att den kan påverka sökordet Quality score. För att begränsa irrelevanta visningar kan det vara fördelaktigt att använda andra match types för samma sökord eller lägga till negativa sökord i kampanjen eller annonsgruppen.


Tips: Spam referrals

Har du du råkat ut för ”spam referrals”? Oroa dig inte, det finns en lösning!

Du kanske varit med om att en stor del av din spårade trafik i Google Analytics, har kommit från referrals som; ”semalt”,
”get-free-traffic-now.com” eller ”floating-share-buttons.com”.
Även Semify.se har råkat ut för spam referrals.


spam referrals


Att finna en lösning på Google visade sig vara svårare än förväntat, men till slut fann vi en effektiv och enkel åtgärd!


Så här går du tillväga i 5 steg:


Steg 1

Gå till ”Acquisition” och ”Source/Medium”. Kopiera alla spam referrals, en efter en, alternativt skriv ner dem på ett papper och spara dem.


kopiera spam referrals


Steg 2

Gå till ”admin” i ditt Analytics-konto.


admin google analytics


Steg 3

Under ”property” klickar du på ”tracking info”, sedan på ”referral exclusion list”.


referral exclusion list


Steg 4

Klicka på ”add referral exclusion”.


add spam referral


Steg 5

Slutligen kopierar eller skriver du in domänen för dina spam referrals och klickar på ”create”. Upprepa steg 4 och 5 tills alla spam referrals är inlagda i listan.


skriv in spam referral


Du bör göra detta ofta då det kan komma nya referrals som förstör din statistik. Vi hoppas att du gillade inlägget. Dela det gärna med andra eller via din hemsia eller blogg. Lycka till!