Klickfrekvens – CTR 1


Vad innebär CTR?

CTR (Click-Throuh Rate) är ett tal som mäter hur många som klickar på en annons efter att ha sett den. Därmed är det alltså ett mått på hur väl dina sökord presterar och hur tilltalande dina annonser är för de som söker. Om en annons sökord har hög relevans, är det mer sannolikt att användare klickar på den. Detsamma gäller för en annons med välformulerad text.

CTR tecknas i procentform och beräknas genom att antalet användare som klickat på annonsen divideras med antalet som sett den (impressions). Om exempelvis 100 personer sett annonsen och 10 klickat på den, blir CTR lika med 10%:


10 klick / 100 impressions = 10 % CTR


Du finner aktuell CTR för varje annons och sökord under fliken ”campaigns” i ditt AdWords-konto.


klickfrekvens ctr


Om den förväntade klickfrekvensen är högre, är detta fördelaktigt för sökordets Quality score.


Varför är CTR viktig?

CTR är en viktig faktor som påverkar Quality score och har därmed betydelse för position och kostnad. Hur mycket du är beredd att betala per klick, max CPC, avgör tillsammans med Quality score vilken position annonsen får.

Ett bra Quality score leder generellt till en bra position till sänkt kostnad. En bra position leder i sin tur till bättre synlighet vilket ökar sannolikheten att användare klickar på annonsen och därmed att CTR ökar. Sammanfattningsvis underlättar god prestanda medan sämre nyckelvärden hämmar utvecklingen.


Vad är en bra CTR?

En låg CTR kan indikera att förbättringar behövs göras, men det är fler faktorer som spelar roll. Eftersom användare på söknätverket gör aktiva och riktade sökningar, tenderar annonser där att ha högre CTR än på display-nätverket. Marknadsför du ett eget märke på söknätverket bör CTR vara minst 20% (beroende på varumärkesnamn).

Så länge ROI (Return On Investment) är positiv, finns ingen anledning att lägga för stor vikt vid en låg CTR trots att den kan påverka sökordet Quality score. För att begränsa irrelevanta visningar kan det vara fördelaktigt att använda andra match types för samma sökord eller lägga till negativa sökord i kampanjen eller annonsgruppen.


En tanke om “Klickfrekvens – CTR

Kommentarer är stängda.