Dagsarkiv: 19 augusti, 2015


Annons positioner 1

adwords position

När en användare gör en sökning på Google och annonserna listas på resultatsidan, kallas ordningen som annonserna placeras i för position.

Begreppet position är huvudsakligen relevant för söknätverket då Display-nätverket spänner över en bredd av skilda webbplatser. Ju högre upp på sökresultatsidan en annons placeras desto mer synlig blir den för potentiella kunder. Strävan är alltså en så bra position som möjligt.

Det går inte att själv bestämma position då den kalkyleras per automatik utifrån en rad element varje gång en användare gör en sökning innehållandes ett av dina sökord. Positionen fastställs utifrån annonsens Ad rank vilken kalkyleras genom att annonsens Quality score multipliceras med det max CPC som satts. Annonsen med bäst Ad rank får översta placeringen.


adwords positioner ordning


Bilden ovan visar sökresultatet om man söker på ”webbdesignbyrå”


Att den högst betalande alltid får toppositionen är en vanlig missuppfattning. Minst lika viktig är kvaliteten vilken innefattar annonsens CTR och relevans gällande sökord och informationen i annonsen och på landningssidan.

Samtliga av dessa faktorer styr annonsens Quality score, vilket är väsentligt då ett bra kvalitetsresultat leder till lägre kostnader för aktuell position. Ett bra Quality score genererar generellt en bra position vilket ökar annonsen synlighet och därmed sannolikt också CTR, vilken i sin tur är en faktor kopplad till kvalitetsresultatet.

Man kan alltså säga, att Google belönar dem som gjort ett grundligt arbete med att skapa relevanta annonser och landningssidor genom att det blir enklare att få och behålla en bra position med ett ursprungligt bra Quality score.

För att höja positionen finns två tillvägagångssätt, antingen höjs max CPC budet, eller så optimeras företrädesvis Quality score.