Semify


Vi rankar #3 på ”AdWords byrå”

adwords byra seo google

Som vi tidigare nämnt, är sökordet ”AdWords byrå” ett av våra viktigaste sökord att ranka bra på bland Googles sökresultat.

Vi fick ett mail från SEO-verktyget ahrefs.com – som vi använder. Mailet gav en uppdatering på hur några av våra sökord rankar.

I dag rankar SEMify 3a på sökordet ”AdWords byrå”!

Det känns väldigt kul!


De senaste 30 dagarna har vi gått från position: 9 –> 7 –> 4 –> 3

Google Webmaster tools

seo rank webmaster tools


Vikten av att använda negativa sökord

vikten av negativa sokord

Vi har tidigare skrivit om negativa sökord, men tar upp det igen.

Ibland gör vi sökningar på relevanta sökord, för att se hur vi rankar organiskt på dessa. Ett av de absolut viktigaste sökorden är ”AdWords-byrå” där vi har gått från en ranking på 40+ till att numera ligga på första sidan med en genomsnittlig position på 4.

När vi gjorde denna sökning senast fick vi upp betalda resultat, vilket inte är speciellt konstigt då sökordet är högt relevant för byråer och konsulter inom AdWords. Märkligt däremot var, att annonser från IKEA kom upp bland de betalda resultaten. Anledningen till detta är, att personen som optimerar IKEAs AdWords-konto har glömt att lägga till ”adwords” som ett negativt sökord.

Sökordet ”byrå” (i möbelform) är förstås väsentligt för IKEA, men ”AdWords byrå” är långt ifrån relevant. Detta påvisar hur viktigt det är att använda negativa sökord och varför det är en av de viktigaste åtgärderna i samband med löpande optimering.


Tips: Undvik Duplicate Keywords

Ett vanligt misstag annonsörer begår är, att lägga till samma sökord upprepade gånger med förhoppning om att öka chansen att synas.

Användande av samma sökord inom samma AdWords-konto är inte att rekommendera, eftersom de kommer att tävla mot varandra, vilket kan försämra Quality score och öka kostnaderna.

Vid visning av annonser på Googles nätverk presenteras endast en annons per annonsör och sökord. Den annons som kommer visas är den mest relevanta, vilket generellt leder till minskad synlighet av den egna, konkurrerande annonsen.
Ett sökord bör alltså förekomma i lämpliga matchningstyper endast i en kampanjs annonsgrupp per konto.


you against