Dagsarkiv: 22 januari, 2016


Tips: Undvik Duplicate Keywords

Ett vanligt misstag annonsörer begår är, att lägga till samma sökord upprepade gånger med förhoppning om att öka chansen att synas.

Användande av samma sökord inom samma AdWords-konto är inte att rekommendera, eftersom de kommer att tävla mot varandra, vilket kan försämra Quality score och öka kostnaderna.

Vid visning av annonser på Googles nätverk presenteras endast en annons per annonsör och sökord. Den annons som kommer visas är den mest relevanta, vilket generellt leder till minskad synlighet av den egna, konkurrerande annonsen.
Ett sökord bör alltså förekomma i lämpliga matchningstyper endast i en kampanjs annonsgrupp per konto.


you against