Dagsarkiv: 30 september, 2015


Tips: Få förslag på sökord genom att se vilka sökningar som triggat en annons att synas.

För en sökkampanj kan du antingen på kampanj- eller annonsgruppsnivå finna fliken ”keywords”. Efter att ha klickat på keywords går du vidare till fliken ”details” och under den klickar du på ”all”, som står listat under ”SEARCH TERMS”. I vissa AdWords-konton kan flikarna vara placerade på ett annorlunda vis, men de heter detsamma.


serch-terms-all


Du kommer då att se en lista med söktermer som triggat annonserna att visas.
Har du gått in i listan på kampanjnivå, kommer samtliga söktermer för kampanjen visas och du kommer att kunna se vilket sökord i vilken annonsgrupp som triggats av söktermen. Är du inne på annonsgruppsnivå, listas enbart söktermer kopplade till aktuell annonsgrupp. Informationen du får från listan är värdefull eftersom du där kan finna förslag på negativa sökord.


Exempel:
Om du är en AdWords konsult belägen i Stockholm och har skapat en annonsgrupp där sökordet ”adwords konsult” står i phrase match, kan annonsen ha triggats av en sökning på ”adwords konsult kiruna”.
Med den vetskapen kan det vara tillrådligt att lägga till ”kiruna” som ett negativt sökord, antingen för hela kampanjen på kampanjnivå eller endast för berörd annonsgrupp på annonsgruppsnivå.

Utöver förslag på negativa sökord, kan du även få idèer kring sökord som bör adderas eller skapas nya annonsgrupper utifrån.