Dagsarkiv: 1 september, 2015


Actual CPC (Cost Per Click) 1

Vad är Actual CPC?

Actual CPC är den genomsnittliga, faktiska kostanden som debiteras per klick på en annons. Ett max CPC sätts för sökorden, men den faktiska kostnaden, Actual CPC, blir ofta lägre än så och styrs av konkurrensen kring det berörda sökordet.


Så kalkyleras Actual CPC

Actual CPC blir kostnaden som minimalt krävs för att du ska behålla en bättre position än närmsta konkurrent.

Om ditt max CPC är 20 kr och närmaste konkurrent budat 10 kr, kommer ditt Actual CPC bli 10,1 kr. Detta förutsätter att ni har samma Quality score på det sökordet.

Actual CPC baseras nämligen på ditt Quality score och närmaste konkurrents Ad rank. Ad rank beräknas genom att Quality score multipliceras med max CPC. Om din konkurrent har 6 i Quality score och ett max CPC på 10 kr, är deras Ad rank lika med 60. Formeln för beräkning av Actual CPC:


konkurrentens Ad rank / ditt QS + 0.1kr = Actual CPC


Ponera att din Quality score är 10. Enligt siffror i föregående textstycke blir då din actual CPC :


60 / 10 + 0,1 kr = 6,1 kr i Actual CPC.


Med andra ord betalar du lägre än din konkurrents max CPC, trots en bättre position. Detta är tack vare att du har ett bättre Quality score än din konkurrent.

Detta är dock bara ett teoretiskt exempel. I verkligheten har du inte kännedom om konkurrenternas Quality scores och max CPC-bud. Den påvisar dock vikten av ett bra Quality score.

Ponera att denna konkurrent istället har ett Quality score på 8. Då blir Ad rank 80, och ditt Actual CPC blir:


80 / 10 + 0,1 kr = 8,1 kr i Actual CPC.


Eller ponera att du har lägre Quality score, till exempel 6, och din konkurrent har 8. Då blir din Actual CPC högre än din konkurrents max CPC (10kr):


80 / 6 + 0,1 kr ≈ 13,4 kr i Actual CPC.


Att ha ett bra Quality score är nyckeln till att uppnå goda resultat med AdWords.