Tips: Använd keyword Planner


Vad är Keyword Planner?

Keyword planner, eller sökordsplaneraren, är ett verktyg som presenterar förslag på lämpliga sökord och annonsgrupper utefter din produkt eller tjänst. Genom att skriva in en eller flera sökfraser i verktyget, listas information om sökordens konkurrens, uppskattningar av hur mycket trafik specifika sökord kommer generera, och hur mycket du rekommenderas betala för att synas på relaterade sökningar. Genom att kontrollera statusen för tilltänkta sökord i Keyword planner, kan kampanjer byggas på ett effektivt sätt.


Exempel

Om du driver en AdWords-byrå, kan du exempelvis kontrollera statusen för just termen ”adwords byrå”. Diagrammet i bilden visar antal sökningar per månad, medan kolumnerna anger att det genomsnittliga antalet sökningar per månad är 40, och att det är ett sökord med hög konkurrens. Budet rekommenderas därför ligga på minst 37,70 kr.


Keyword planner


Så hittar du Keyword planner i AdWords

Klicka på fliken ”Verktyg” högst upp i högra hörnet. I menyn väljer du sedan ”Keyword planner”, eller ”Sökordsplaneraren”. Skriv sedan in en fras relaterad till din verksamhet och klicka sedan på knappen ”Get ideas”. Du kan sedan välja mellan att se förslag på sökord, eller annonsgrupper (se flikarna ”Ad group ideas” och ”Keyword ideas” i första bilden).