Tips: Använd dig av Remarketing.


Vad är remarketing?

Remarketing är en form av annonsering på Display-nätverket som ger dig möjlighet att nå potentiella kunder som redan visat intresse för dina produkter eller tjänster. Denna målgrupp är ofta mycket fördelaktig att återkoppla till.
En person kanske har varit inne på din webbplats eller i din app, men inte fullföljt något köp eller på annat sätt blivit kund. Dina annonser kan då synas på sidor som ingår i Display- nätverket när dina föregående besökare är inne på dessa.

För att kunna använda remarketing behövs en så kallad remarketing tag läggas till på aktuell sida och en remarketinglista behöver skapas med relaterade annonser. Remarketing tag är en slags kod, som du får från AdWords. I remarketinglistor sammanställs besökare som varit inne på specifika undersidor på din webbplats, vilket ger annonsören möjlighet att nå utvalda användare.


Installera remarketing tag och skapa listor

Klicka på ”shared library” i spalten till vänster i AdWords-kontot.


shared library


Klicka sedan på ”view” under ”Audiences” och därefter på ”set up remarketing”.


remarketing tag setup


Fylll sedan i den mailadress du önskar få instruktioner gällande installering av remarketing-tagen skickade till. Klicka på ”continue” och sedan på ”return to audiences”. Instruktioner för installation av tagen kommer att skickas till angiven mailadress och du kommer vidare till skapandet av remarketinglistor.


remarketing setup


Klicka på knappen + remarketing list och välj vilka slags besökare du vill rikta in dig på, tex website visitors.


remarketing list button


Fyll i uppgifter såsom namn på remarketinglistan och vilka besökare du vill rikta in dig på.


remarketinglists


OBS! För att remarketing ska fungera krävs att din webbplats fått minst 100 besök de senaste 30 dagarna.


Lycka till med dina remarketingkampanjer!