Google Ads (AdWords)


Vi hjälper er med Google Ads (AdWords)!

adwords logo
Oavsett om ni tidigare använt Google Ads som marknadsföringskanal eller ej, hjälper vi er att nå bättre resultat!


Hjälp utifrån era förutsättningar


1. För oerfarna

Har ni inte ett Google Ads-konto, kan vi skapa ett åt er, koppla det till ett konto i Analytics och se till att ni når eftersträvade resultat. Önskar ni löpande underhåll och granskning, hjälper vi gärna till!


2. För något mer erfarna

Har ni ett Google Ads-konto, men känner att ni inte riktigt når kanalens fulla potential, kan vi göra en granskning och presentera tydliga förslag på förbättringar. Vi hjälper gärna till att ansvara för kontot fullt ut och ni får då givetvis full inblick i det löpande arbetet.


3. För erfarna

Det är alltid fördelaktigt att låta en kunnig, extern part granska kontot för att komma med förslag på förbättringar. Vi kan agera bollplank och ta fram avancerade strategier för att ni ska nå era mål. För erfarna användare rekommenderar vi även skräddarsydda, fördjupande utbildningar för att ni själva ska bli ännu vassare på att underhålla kontot. Vi erbjuder även avancerade Google Ads-kurser för den som vill bli en Google Ads-expert.


4. För experter

Om ni redan är Google Ads-certifierade användare, erbjuder vi avancerad granskning av ert konto. Vi agerar bollplank och rådgivare i hur ni ska fördela er marknadsföringsbudget online och uppnå en positiv ROI.


Såhär ser processen ut när du tar hjälp av oss:


1. Kontakta oss

Kontakta oss genom att skicka ett email, eller fylla i kontaktformuläret här nedan. Beskriv kortfattat er verksamhet och vad ni önskar hjälp med. Vi återkopplar snarast via telefon för att diskutera de möjligheter som finns. Kontaktuppgifter hittar du här.


2. Vi får tillgång till ert konto

Under förutsättning att du har ett befintligt Google Ads-konto, behöver vi få tillgång till detta för att kunna göra en mer ingående granskning.
Du delger oss ditt customer ID, eller kund-ID och på så vis får vi tillgång till kontot. Vi gör naturligtvis inga ändringar i detta skede, utan överblickar nuvarande struktur och inställningar. Vi inleder endast samarbeten där vi ser potential att nå resultat.


3. Förslag på förbättringsåtgärder

Det vi gör i kontot är en så kallad Health Check. Vi granskar då kontots uppbyggnad, sökord, inställningar, språk, annonsutformning, hemsidan som är kopplad till annonserna, med mera. Vi sammanställer en utförlig lista med förslag på förbättringsåtgärder och ger även ett estimat på hur lång tid åtgärderna skulle ta att utföra och kostnaden för dessa.


4. Utförande och underhåll

Efter ditt godkännande börjar vi omgående implementera åtgärderna.
Ofta brukar resultaten förbättras relativt snabbt. Kontot bör sedan underhållas regelbundet för att säkerställa kvalitet och sålla bort irrelevant trafik för att undvika onödiga kostnader.

Kontakta oss idag!


Läs mer om våra Google Ads kurser här