Veckans AdWords tips


Tips: Undvik Duplicate Keywords

Ett vanligt misstag annonsörer begår är, att lägga till samma sökord upprepade gånger med förhoppning om att öka chansen att synas.

Användande av samma sökord inom samma AdWords-konto är inte att rekommendera, eftersom de kommer att tävla mot varandra, vilket kan försämra Quality score och öka kostnaderna.

Vid visning av annonser på Googles nätverk presenteras endast en annons per annonsör och sökord. Den annons som kommer visas är den mest relevanta, vilket generellt leder till minskad synlighet av den egna, konkurrerande annonsen.
Ett sökord bör alltså förekomma i lämpliga matchningstyper endast i en kampanjs annonsgrupp per konto.


you against


Tips: 3 anledningar att regelbundet gå igenom Search terms

Under fliken Search terms, som är en underkategori till ”Keywords”, kan du granska vilka sökningar som lett till att dina annonser visats.
search-terms
Informationen kan användas på flera vis.
Här nedan listas och exemplifieras de primära fördelarna med Search terms.


1.) För att sålla ut irrelevanta visningar och finna negativa sökord att lägga till.

Exempel:
Du driver en stockholmsbaserad AdWords byrå och upptäcker att massa sökningar på ”adwords byrå umeå” har genererat visningar av annonser i din annonsgrupp med sökordet ”adwords byrå”.
En rekommendabel åtgärd i detta fall är att lägga till ”umeå” som negativt sökord på kampanj- eller annonsgrupps-nivå. Det kan även vara bra att se över vilka matchningstyper som används för sökordet (se punkt 3 gällande detta).


2.) För att få idéer till nya annonsgrupper.

Exempel:
När du är inne i Search terms kanske du upptäcker, att det är många som sökt på ”adwordsbyrå i stockholm”, men att du inte har skapat en annonsgrupp med just den söktermen. Då är det tillrådligt att göra så. Annonsgruppen har god potential att få en bra CTR då användare finner det de eftersöker då de ser din annons.


3.) För att utvärdera matchningstyperna.
Det är lämpligt att kontrollera att matchningstyperna som används inte leder till en massa irrelevanta annonsvisningar.

Exempel:
Du är en stokholmsbaserad konsult inom Google AdWords och har en annonsgrupp med sökordet ” adwords stockholm” i broad match modifier. När du går igenom Search terms upptäcker du att dina annonser visats flera gånger då folk sökt på fraser som ”utbilda sig i stokholm inom adwords” och ”utbildning inom adwords i stockholm”. En primär åtgärd är den som tas upp i punkt 1, alltså att lägga till ”utbilda” och ”utbildning” som negativa sökord, men det kan även vara bra att lägga in sökordet i Exact match för att undvika irrelevanta visningar.


Ha gärna för vana att regelbundet gå igenom Search terms.
Med en nystartad kampanj är det extra viktigt att vara uppmärksam på möjliga förbättringsåtgärder som Search terms indikerar. När du granskar Search terms kan du välja hur långt tillbaka i historiken du vill gå.


Tips: Använd dig av Remarketing.

Vad är remarketing?

Remarketing är en form av annonsering på Display-nätverket som ger dig möjlighet att nå potentiella kunder som redan visat intresse för dina produkter eller tjänster. Denna målgrupp är ofta mycket fördelaktig att återkoppla till.
En person kanske har varit inne på din webbplats eller i din app, men inte fullföljt något köp eller på annat sätt blivit kund. Dina annonser kan då synas på sidor som ingår i Display- nätverket när dina föregående besökare är inne på dessa.

För att kunna använda remarketing behövs en så kallad remarketing tag läggas till på aktuell sida och en remarketinglista behöver skapas med relaterade annonser. Remarketing tag är en slags kod, som du får från AdWords. I remarketinglistor sammanställs besökare som varit inne på specifika undersidor på din webbplats, vilket ger annonsören möjlighet att nå utvalda användare.


Installera remarketing tag och skapa listor

Klicka på ”shared library” i spalten till vänster i AdWords-kontot.


shared library


Klicka sedan på ”view” under ”Audiences” och därefter på ”set up remarketing”.


remarketing tag setup


Fylll sedan i den mailadress du önskar få instruktioner gällande installering av remarketing-tagen skickade till. Klicka på ”continue” och sedan på ”return to audiences”. Instruktioner för installation av tagen kommer att skickas till angiven mailadress och du kommer vidare till skapandet av remarketinglistor.


remarketing setup


Klicka på knappen + remarketing list och välj vilka slags besökare du vill rikta in dig på, tex website visitors.


remarketing list button


Fyll i uppgifter såsom namn på remarketinglistan och vilka besökare du vill rikta in dig på.


remarketinglists


OBS! För att remarketing ska fungera krävs att din webbplats fått minst 100 besök de senaste 30 dagarna.


Lycka till med dina remarketingkampanjer!